ARCHIV KURZŮ

23. 3.–19. 11. 2023
Spiraldynamik® Basic Move

Kurz Basic nabízí znalosti principů, 3D anatomie a učení pohybu dle Spiraldynamik® pro praktické využití v terapii a učení pohybu. Kurz Basic Med je určen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře.

2. 3.–12. 11. 2023
Spiraldynamik® Basic Med

Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Stanovit strategie pro terapii a učení pohybu. Vnímat pohyb ve vlastním těle.

22. 10. 2023
Diplomová zkouška Spiraldynamik® Level Intermediate

Ukončení vzdělání v konceptu Spiraldynamik® na úrovni Intermediate. Přehled teoretických a praktických dovedností a získání kompetence imple-mentace Spiraldynamik do vlastní profese.

21. 10. 2023
Workshop Spiraldynamik® „Vidící“ a „slyšící“ ruce – Síla jemnosti

Jeden den manuálního vedení pohybu s intenzivní výměnou mezi dávajícím a přijímajícím. Základem pro pohybové impulsy je vaše rozmanité, přesné a jemné vnímání těla.

6.–8. 10. 2023
Spiraldynamik® Oborová didaktika 1

Zprostředkovatelské kompetence jsou klíčové dovednosti pro aplikaci znalostí Spiraldynamik ve vlastní profesi.

30. 9.–1. 10. 2023
Spiraldynamik® Bolestivá noha

Prohlubování a rozšiřování odborných dovedností. Podpora kreativního využití Spiraldynamik® vterapii a učení pohybu. Od anamnézy po učení pohybu

21.–25. 6. 2023
Spiraldynamik® Intermediate Specific Jóga

Integrace know how Spiraldynamik do učení a cvičení jógy. Nové poznatky, prohloubení a dovednosti pro vedení v praxi.

10.–14. 5. 2023
Spiraldynamik® Intermediate Specific Terapie ruky

Středem zájmu těchto pěti dnů byla koordinační jednotka ruka a její propojení s dalšími póly a souvislosti. Prohloubení anatomických a terapeutických znalostí a dovedností, výměna zkušeností.

22.–23. 4. 2023
Trup v pohybu s informačním blokem o konceptu Spiraldynamik®

INFORMAČNÍ KURZ Součástí tohoto workshopu byl 3 hodinový informační blok o konceptu Spiraldynamik®

19.–23. 4. 2023
Spiraldynamik®  Intermediate Fyziopedagogika

Prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností z kurzu Basic. Fyziopedagogika = odborné + zprostředkovatelské dovednosti.

11.–12. 2. 2023
3D funkce ruky s informačním blokem o konceptu Spiraldynamik®

INFORMAČNÍ KURZ Součástí tohoto workshopu byl 3 hodinový informační blok o konceptu Spiraldynamik®

15.–16. 10. 2022
Spiraldynamik® Bolestivá noha

Praktický manuál pro implementaci Spiraldynamik® do každodenní teraputické praxe u vybraných diagnóz a bolestí nohou. Od anamnézy po učení pohybu.

5.–9. 10. 2022
Spiraldynamik® Intermediate Specific 3Dpráce s tělem

Kreativní a intenzivní práce s principy Spiraldynamik® s tělem. „Masáž pohybem – pohybová masáž“.

29. 9. 2022
Virtual MeetUp Spiraldynamik®

Bolesti hýždí – diagnostika a terapie. Nejdůležitější vyšetřovací techniky a funkční léčebné metody týkající se bolestí hýždí.

14. 9. 2022
Spiraldynamik® Diplomová zkouška Level Intermediate

Závěrečný krok k ukončení vzdělání ve Spiraldynamik® Level Intermediate. Získání kompetencí nabízet Spiraldynamik®.

12.–13. 9. 2022
Spiraldynamik® Tvořivá dílna

Tvořívá dílna – vzájemná výměna zkušeností, nápadů a společné objevování nových možností využití know how Spiraldynamik® v terapii a učení pohybu.

20.–24. 4. 2022
Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika

Kurz prohlubuje způsobilost v terapii a v učení pohybu a učí cíleně používat Spiraldynamik®. Těžiště kurzu je v orientované implementaci do vlastního zaměstnání, ať už do medicíny, terapie, tréninku, pedagogiky nebo umění.

1.–3. 4. 2022
Spiraldynamik® Oborová didaktika 1

Kompetence je schopnost zvládat určité druhy situací a mobilizovat potřebné znalosti a dovednosti. Zprostředkovatelské kompetence hrají v učení pohybu podstatnou roli. Naučit se používat řeč, svoje ruce a vlastní tělo jako didaktické prostředky při učení