19.–23. 4. 2023
Spiraldynamik®  Intermediate Fyziopedagogika

Prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností z kurzu Basic. Fyziopedagogika = odborné + zprostředkovatelské dovednosti.