10.–14. 5. 2023
Spiraldynamik® Intermediate Specific Terapie ruky

Středem zájmu těchto pěti dnů byla koordinační jednotka ruka a její propojení s dalšími póly a souvislosti. Prohloubení anatomických a terapeutických znalostí a dovedností, výměna zkušeností.