Informace o nakládání s osobními údaji

  • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Sdynamic s.r.o. IČ 28956591, se sídlem Žabovřesky 59, Chlístov 256 01 (dále jen: „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou

    • adresa: Žabovřesky 34, 256 01 Chlístov
    • email: info@sdynamic.cz
    • telefon: +420 602 182 181
  • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  • Správce se zavazuje,že poskytnuté osobní údaje neposkytne třetí straně.

← Zpět na hlavní stranu