6.–8. 10. 2023
Spiraldynamik® Oborová didaktika 1

Zprostředkovatelské kompetence jsou klíčové dovednosti pro aplikaci znalostí Spiraldynamik ve vlastní profesi.