Přijít na kloub umění lidského pohybu
a pochopit pohybovou inteligenci
je velká výzva pro každého…

AKTUÁLNĚ

2. 3.–12. 11. 2023

Spiraldynamik® Basic Med
KURZ
 
Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Stanovit strategie pro terapii a učení pohybu. Vnímat pohyb ve vlastním těle.

23. 3.–19. 11. 2023

Spiraldynamik® Basic Move
KURZ
 
Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Naučit se pohyb ve vlastním těle je krokem k tomu, jak naučit pohyb i ty druhé.

30. 9.–1. 10. 2023
Spiraldynamik®  
Bolestivá noha

KURZ
 
Prohlubování a rozšiřování odborných dovedností. Podpora kreativního využití Spiraldynamik® v
terapii a učení pohybu. Od anamnézy po učení pohybu

O KONCEPTU

Co je Spiraldynamik®?

Spiraldynamik® je anatomicky odůvodnitelný pohybový a terapeutický koncept. Návod k použití vlastního těla od hlavy až k patě. Umění a věda o lidském pohybu.

Za vším hledej spirálu

V anatomické struktuře lidského těla – ve tvaru kostí, svalů, v konstrukci kloubů – je ukryta definice jeho smysluplného užívání. To, co příroda využívá v mikrokosmu i makrokosmu, využívá i v konstrukci pohybového systému. Jsou to principy polarity, klenby, vlny, vzpřímení a spirály.

Systematicky od hlavy až k noze

To, že za spirální strukturou ve stavebním plánu člověka vězí logická systematičnost, není žádný nový objev. Experti Spiraldynamik® tuto znalost dále rozvádějí a srozumitelně definují pro použití v terapii a učení pohybu.

Spirální princip – pohyb mezi dvěma póly

Spirálu můžeme z pohledu geometrie definovat jako objekt, který se točí mezi dvěma póly. Tři rotační osy a tři prostorové osy umožňují plnou volnost a maximální stabilitu. Spirála prochází jako červená nit celým lidským pohybovým systémem a vytváří 3D pohyb.

3D pohyb – dvanáct stupňů volnosti 

Prostor je trojrozměrný. Stejně jako může míč klouzat podél třech os nebo se kolem nich točit bez toho, aniž by přitom měnil své místo, tak pro lidský pohyb platí to samé. Pohybová inteligence člověka spočívá v tom, že si tělo vybere anatomicky správně z komplexní rozmanitosti pohybu.

Historie

Pokud umíte německy, nabízíme ke shlédnutí zdařilou animaci o konceptu Spiraldynamik®: Youtube

Vize a zásady Spiraldynamik®

Jaká je mise “intelligent movement”? Přehled principů Spiraldynamik® ke stažení v PDF naleznete ZDE.

Struktura vzdělávání

Kompletní přehled struktury vzdělávání v konceptu Spiraldynamik® naleznete zde.

Informační kurz

Informační kurz seznamuje a informuje o tom, co je koncept Spiraldynamik®.

ZDE je úplný popis Informačního kurzu.

Aktuální nabídka informačních kurzů:
11.–12. února 2023 3D funkce ruky kurz již proběhl

22.–23. dubna 2023  Trup v pohybu  kurz již proběhl

17.–18. června 2023 3D funkce nohy  kurz již proběhl

Basic

Kurz Spiraldynamik® Basic poskytuje využitelné znalosti a mnoho vlastních zkušeností. Praktické využití zahrnuje terapii, prevenci, trénink a všední činnosti. Porozumíte anatomicky podloženým principům pohybu, naučíte se vnímat trojrozměrnost pohybu ve vlastním těle, stejně jako optimalizovat vlastní držení těla a pohybové chování či vzorce. Získání těchto dovedností vám dodá jistotu a zkušenost v profesním a osobním uplatnění.

ZDE je úplný popis kurzu Basic.
Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Intermediate  Fyziopedagogika

Kurz Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika prohlubuje způsobilost v terapii a v učení pohybu a učí cíleně používat Spiraldynamik®. Těžiště kurzu je v orientované implementaci do vlastního zaměstnání, ať už do medicíny, terapie, tréninku, pedagogiky nebo umění.
Zde je úplný popis kurzu Intermediate Fyziopedagogika.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Intermediate Specific

Kurz, v němž objevíte nové dimenze: kreativně propojíte vaše vědomosti a pochopení Spiraldynamik® s ostatními disciplínami. 3D práce s tělem, koordinace pohybu, řeč těla, silový trénink apod. – spojovacím elementem je anatomicky smysluplný pohyb. Podmínkou účasti je úspěšně ukončený kurz Basic, je doporučeno před tímto kurzem absolvovat kurz Intermediate Fyziopedagogika.
ZDE je úplný popis kurzu Intermediate Specific.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Diplom Intermediate

S diplomem Intermediate získáte oprávnění nabízet produkt Spiraldynamik® jako ochrannou známku ve vaší vlastní práci. Tento vzdělávací stupeň zahrnuje kurz Oborová didaktika a zkoušku Intermediate.

ZDE je přehled požadavků pro získání diplomu Intermediate.

ZDE informace k Diplomové zkoušce Spiraldynamik® Level Intermediate.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Diplom Advanced

Odborníci s diplomem Advanced praktikují Spiraldynamik® ve vlastním zaměstnání a vedou volitelně ve spolupráci se Spiraldynamik® Akademií úvodní informační kurzy. Předpokladem jsou kompetence v oblasti teorie pohybu a pohybové praxi a v pohybové pedagogice. 

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Vzdělávací program „Spiraldynamik“

Přidělením akreditace se koncept Spiraldynamik® zařadil mezi certifikované kurzy. Absolvováním celého programu „Spiraldynamik“ dává možnost fyzioterapeutům nabízet Spiraldynamik® svým klientům a také umožňuje uplatňovat u Zdravotních pojišťoven kód 21221.

Více informací ZDE.

Kompetence po absolvování jednotlivých stupňů vzdělávání v konceptu Spiraldynamik ® jsou specifikovány v tabulce kompetencí ZDE.

PŘEHLED KURZŮ

23. 3.–19. 11. 2023
Spiraldynamik® Basic Move

Kurz Basic nabízí znalosti principů, 3D anatomie a učení pohybu dle Spiraldynamik® pro praktické využití v terapii a učení pohybu. Kurz Basic Med je určen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře.

 

2. 3.–12. 11. 2023
Spiraldynamik® Basic Med

Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Stanovit strategie pro terapii a učení pohybu. Vnímat pohyb ve vlastním těle.

 

30. 9.–1. 10. 2023
Spiraldynamik® Bolestivá noha

Prohlubování a rozšiřování odborných dovedností. Podpora kreativního využití Spiraldynamik® v
terapii a učení pohybu. Od anamnézy po učení pohybu
 

6.–8. 10. 2023
Spiraldynamik® Oborová didaktika 1

Zprostředkovatelské kompetence jsou klíčové dovednosti pro aplikaci znalostí Spiraldynamik ve vlastní profesi.

21. 10. 2023
Workshop Spiraldynamik®
„Vidící“ a „slyšící“ ruce – Síla jemnosti

Jeden den manuálního vedení pohybu s intenzivní výměnou mezi dávajícím a přijímajícím. Základem pro pohybové impulsy je vaše rozmanité, přesné a jemné vnímání těla.

22. 10. 2023
Diplomová zkouška
Spiraldynamik® Level Intermediate

Ukončení vzdělání v konceptu Spiraldynamik® na úrovni Intermediate. Přehled teoretických a praktických dovedností a získání kompetence imple-mentace Spiraldynamik do vlastní profese.
 

Slovensko

7. 3.–27. 10. 2024
Spiraldynamik® Basic Med

Kurz Basic nabízí znalosti principů, 3D anatomie a učení pohybu dle Spiraldynamik® pro praktické využití v terapii a učení pohybu. Kurz Basic Med je irčen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře.

14. 3.–10. 11. 2024
Spiraldynamik® Basic Med

Kurz Basic nabízí znalosti principů, 3D anatomie a učení pohybu dle Spiraldynamik® pro praktické využití v terapii a učení pohybu. Kurz Basic Med je irčen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře.

21. 3.–24. 11. 2024
Spiraldynamik® Basic Move

Kurz Basic nabízí znalosti principů, 3D anatomie a učení pohybu dle Spiraldynamik® pro praktické využití v učení pohybu. Kurz Basic Med je určen pro učitele pohybu, pedagogy, tanečníky s kompetencí učit pohyb.

10.–14. 4. 2024
Spiraldynamik®
Intermediate Specific 3D trénink

Integrace know how Spiraldynamik do 3D tréninku. Práce s vlastním tělem, analýza pohybu /chůze a běhu/, tréninkové strategie.
 

24.–28. 4. 2024

Spiraldynamik® 
Intermediate Fyziopedagogika

Kurz prohlubuje znalosti a dovednosti v terapii a učení pohybu. Prohloubení procesu učení pohybu pomocí “Spiraldynamik plánu učení pohybu” a znalostí procesů učení pohybu.

30. 5. 2024
Spiraldynamik®
Intermediate Specific Terapie

Využití strategií Spiraldynamik® v terapii u různých obrazů nemocí. Poznat hranici v práci hands on mezi terapií a učením pohybu.
 

11.–13. 10. 2024
Spiraldynamik®
Intermediate Oborová didaktika 1

Oborová didaktika nabízí didaktické prostředky a prohloubení zprostředkovatelských kompetencí – užiteční nástroje k učení pohybu.

30. 11.–1. 12. 2024
Workshop Cvičební program pilates podle principů Spiraldynamik®

Díky dnešním fyziologickým poznatkům lze cvičební program pilates vést ještě diferencovaněji, principy Spiraldynamik i doplňková cvičení lze skvěle začlenit do programu pilates a obohatit tuto metodu

25.–29. 6. 2025

Spiraldynamik® 
Intermediate Specific Jóga

Integrace know how Spiraldynamik® do učení a cvičení jógy. Podporuje vlastní pohybový rozvoj a kvalitu učení pohybu.

25.–29. 6. 2025

Spiraldynamik® 
Intermediate Specific Pilates

Integrace know how Spiraldynamik® do učení a cviků metody pilates. Podporuje vlastní pohybový rozvoj a kvalitu učení pohybu.

Hledáte svého terapeuta / učitele pohybu?

ZDE je databáze fyzioterapeutů a učitelů Spiraldynamik®

Nebo nám napište, poradíme vám.

info@spiraldynamik.cz

AKCE

27. 9. 2023
Virtual MeetUp Spiraldynamik®
Expert update: Hallux valgus

Christian Heel, vedoucí Spiraldynamik® Akademie vás povede ve workshopu napínavou cestou na téma Hallux valgus.

20. 10. 2023
Virtual MeetUp Spiraldynamik®
Vy se ptáte – my odpovídáme

Zapojte se – učte se – zeptejte se.
Práce s konceptem Spiraldynamik® je „nekonečný příběh“ – neustálý proces učení.
Odpovídat budou Maja Christen a Lenka Kazmarová.

Spiraldynamik – 3D dynamika lidského těla.

LITERATURA

KNIHY

Hallux valgus, Christian Larsen

Každá pátá žena má v průběhu života problém s hallux valgus. V této knize představuje Dr. Ch. Larsen praktický 28denní program anti hallux vlagus. Dr. Christian LarsenNakladatelství
VÍCE

Medical running

Běh je přirozený pohyb. V této knize naleznete ideální návod pro profesionály i začátečníky jak běhat bez bolesti, koordinovaně správně, rychleji a přitom snadněji podle konceptu Spiraldynamik®.
VÍCE

Zdravá chůze po celý život

Přepracované a doplněné vydání. Přehledný a srozumitelný souhrn problematiky a diagnostiky nohou. Zkušenosti, rady a návody od odborníků Spiraldynamik® pro aktivní cvičení a denní trénink nohou. Dr. Med. Christian
VÍCE

ČLÁNKY

Spiraldynamik® – pohybově terapeutický koncept aneb Návod k použití pro vlastní tělo

Umění pohybovat se si přináší každý z nás na svět, je to zakódováno ve stavbě lidského těla. Máme k tomu genetické předpoklady, které vycházejí z evolučního vývoje
VÍCE

Spiraldynamik® „krok za krokem“

Analýza pohybu ve statice a dynamice, podložena znalostí konstrukčních principů stavby těla a 3D učení pohybu jsou předpoklady pro efektní terapii “krok za krokem”. Vyšlo v:
VÍCE

Spiraldynamik® – Pohled na nohu a dolní končetinu

Proč nohy začnou bolet? Proč dochází ke změnám v jejich tvaru a funkci a tím k bolestem? Co je příčina a co je důsledek? Proč máme v dospělém, ale čím
VÍCE

Učíme se znovu pochopit
principy pohybového chování lidského těla.

O NÁS

lenka-kazmarova

LENKA KAZMAROVÁ

Expertin Spiraldynamik®
organizace kurzů Spiraldynamik® v České republice (Sdynamic s.r.o.)
zastoupení Spiraldynamik® pro Českou republiku
lenka-jiraskova

LENKA JIRÁSKOVÁ

asistent Spiraldynamik® Level Advanced
jednatelka firmy Sdynamic s.r.o.

Společnost Sdynamic s.r.o. vznikla v roce 2009 a její hlavní činností je organizování kurzů všech stupňů  systému vzdělávání v rámci konceptu Spiraldynamik® ve spolupráci s Akademií Spiraldynamik AG v Zürichu, která tyto kurzy zastřešuje. Současně organizuje i prohlubující refresh-kurzy Spiraldynamik® a kurzy metody Sball®.

Další činností naší společnosti je prodej pomůcek pro cvičení, anatomických modelů a knih Spiraldynamik® na  e-shopu shop.sdynamic.cz.
Sdynamic s.r.o. je partnerem běžeckých akcí pořádaných v Benešově a okolí.  www.benesov-beh.cz/partneri