Přijít na kloub umění lidského pohybu
a pochopit pohybovou inteligenci
je velká výzva pro každého…

AKTUÁLNĚ

18. 2.–28. 11. 2021
Spiraldynamik® Basic Med

KURZ
 

Kurz Spiraldynamik® Basic poskytuje využitelné znalosti a mnoho vlastních zkušeností. Praktické využití zahrnuje terapii, prevenci, trénink a všední činnosti. Kurz Spiraldynamik® Basic MED je určen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře.

27.–28. 11. 2021

3D funkce nohy s informačním blokem o konceptu Spiraldynamik®
INFORMAČNÍ KURZ
 
Víkend praktických informací o funkční biomechanice lidského chodidla. Jeho součástí je informační kurz Spiraldynamik®.

19.–21. 1. 2022

Spiraldynamik® Oborová didaktika 2 – online
KURZ
 
Kurz oborová didaktika 2 je příprava pro asistenci u kurzu Basic a předpokladem pro uzavření zkoušky Level Advanced.

O KONCEPTU

Co je Spiraldynamik®?

Spiraldynamik® je anatomicky odůvodnitelný pohybový a terapeutický koncept. Návod k použití vlastního těla od hlavy až k patě. Umění a věda o lidském pohybu.

Za vším hledej spirálu

V anatomické struktuře lidského těla – ve tvaru kostí, svalů, v konstrukci kloubů – je ukryta definice jeho smysluplného užívání. To, co příroda využívá v mikrokosmu i makrokosmu, využívá i v konstrukci pohybového systému. Jsou to principy polarity, klenby, vlny, vzpřímení a spirály.

Systematicky od hlavy až k noze

To, že za spirální strukturou ve stavebním plánu člověka vězí logická systematičnost, není žádný nový objev. Experti Spiraldynamik® tuto znalost dále rozvádějí a srozumitelně definují pro použití v terapii a učení pohybu.

Spirální princip – pohyb mezi dvěma póly

Spirálu můžeme z pohledu geometrie definovat jako objekt, který se točí mezi dvěma póly. Tři rotační osy a tři prostorové osy umožňují plnou volnost a maximální stabilitu. Spirála prochází jako červená nit celým lidským pohybovým systémem a vytváří 3D pohyb.

3D pohyb – dvanáct stupňů volnosti 

Prostor je trojrozměrný. Stejně jako může míč klouzat podél třech os nebo se kolem nich točit bez toho, aniž by přitom měnil své místo, tak pro lidský pohyb platí to samé. Pohybová inteligence člověka spočívá v tom, že si tělo vybere anatomicky správně z komplexní rozmanitosti pohybu.

Historie

Pokud umíte německy, nabízíme ke shlédnutí zdařilou animaci o konceptu Spiraldynamik®: Youtube

Vize a zásady Spiraldynamik®

Jaká je mise „intelligent movement“? Přehled principů Spiraldynamik® ke stažení v PDF naleznete ZDE.

Struktura vzdělávání

Kompletní přehled struktury vzdělávání v konceptu Spiraldynamik® naleznete zde.

Informační kurz

Informační kurz seznamuje a informuje o tom, co je koncept Spiraldynamik®.

ZDE je úplný popis Informačního kurzu.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Basic

Kurz Spiraldynamik® Basic poskytuje využitelné znalosti a mnoho vlastních zkušeností. Praktické využití zahrnuje terapii, prevenci, trénink a všední činnosti. Porozumíte anatomicky podloženým principům pohybu, naučíte se vnímat trojrozměrnost pohybu ve vlastním těle, stejně jako optimalizovat vlastní držení těla a pohybové chování či vzorce. Získání těchto dovedností vám dodá jistotu a zkušenost v profesním a osobním uplatnění.

ZDE je úplný popis kurzu Basic.
Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Intermediate  Fyziopedagogika

Kurz Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika prohlubuje způsobilost v terapii a v učení pohybu a učí cíleně používat Spiraldynamik®. Těžiště kurzu je v orientované implementaci do vlastního zaměstnání, ať už do medicíny, terapie, tréninku, pedagogiky nebo umění.
Zde je úplný popis kurzu Intermediate Fyziopedagogika.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Intermediate Specific

Kurz, v němž objevíte nové dimenze: kreativně propojíte vaše vědomosti a pochopení Spiraldynamik® s ostatními disciplínami. 3D práce s tělem, koordinace pohybu, řeč těla, silový trénink apod. – spojovacím elementem je anatomicky smysluplný pohyb. Podmínkou účasti je úspěšně ukončený kurz Basic, je doporučeno před tímto kurzem absolvovat kurz Intermediate Fyziopedagogika.
ZDE je úplný popis kurzu Intermediate Specific.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Diplom Intermediate

S diplomem Intermediate získáte oprávnění nabízet produkt Spiraldynamik® jako ochrannou známku ve vaší vlastní práci. Tento vzdělávací stupeň zahrnuje kurz Oborová didaktika a zkoušku Intermediate.

ZDE je přehled požadavků pro získání diplomu Intermediate.

ZDE informace k Diplomové zkoušce Spiraldynamik® Level Intermediate.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Diplom Advanced

Odborníci s diplomem Advanced praktikují Spiraldynamik® ve vlastním zaměstnání a vedou volitelně ve spolupráci se Spiraldynamik® Akademií úvodní informační kurzy. Předpokladem jsou kompetence v oblasti teorie pohybu a pohybové praxi a v pohybové pedagogice. 

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Vzdělávací program „Spiraldynamik“

Přidělením akreditace se koncept Spiraldynamik® zařadil mezi certifikované kurzy. Absolvováním celého programu „Spiraldynamik“ dává možnost fyzioterapeutům nabízet Spiraldynamik® svým klientům a také umožňuje uplatňovat u Zdravotních pojišťoven kód 21221.

Více informací ZDE.

Kompetence po absolvování jednotlivých stupňů vzdělávání v konceptu Spiraldynamik ® jsou specifikovány v tabulce kompetencí ZDE.

PŘEHLED KURZŮ

18. 2.28. 11. 2021

Spiraldynamik® Basic Med

Kurz Spiraldynamik® Basic poskytuje využitelné znalosti a mnoho vlastních zkušeností. Praktické využití zahrnuje terapii, prevenci, trénink a všední činnosti. Kurz Spiraldynamik® Basic MED je určen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře.

18. 3.–14. 11. 2021

Spiraldynamik® Basic Move

Kurz Spiraldynamik® Basic poskytuje využitelné znalosti a mnoho vlastních zkušeností. Praktické využití zahrnuje terapii, prevenci, trénink a všední činnosti. Kurz Spiraldynamik® Basic Move je určen pro učitele pohybu, trenéry, pedagogy.

9. 9. 2021–15. 5. 2022

Spiraldynamik® Basic

Slovensko, Bánská Bystrica

Základní kurz Spiraldynamik® poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým dovednostem v učení pohybu a vlastnímu vnímání anatomicky správného pohybu. Zahrnuje učení pohybu, prevenci, trénink a integraci do denních činností.

27.–28. 11. 2021

INFORMAČNÍ KURZ
3D funkce nohy s informačním blokem o konceptu Spiraldynamik®

Víkend praktických informací o funkční biomechanice lidského chodidla. Jeho součástí je informační kurz Spiraldynamik®.

19.–21. 1. 2022
Spiraldynamik® Oborová didaktika 2 – online

Kurz oborová didaktika 2 je příprava pro asistenci u kurzu Basic a předpokladem pro uzavření zkoušky Level Advanced.

26. 1.–9. 3. 2022
Hlas a Spiraldynamik® – Znějící tělo ONLINE

Hlas je nástroj, na který všichni hrajeme. Když v těle vibrují rezonanční prostory, zní hlas jedinečně a autenticky. Díky koordinovanému tréninku a představivosti můžeme zlepšit proudění vzduchu a vystupování před publikem, specifickou skupinou.

10. 3.20. 11. 2022

Spiraldynamik® Basic Med

Kurz Spiraldynamik® Basic poskytuje využitelné znalosti a mnoho vlastních zkušeností. Praktické využití zahrnuje terapii, prevenci, trénink a všední činnosti. Kurz Spiraldynamik® Basic MED je určen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře. 

24. 3.–27. 11. 2022

Spiraldynamik® Basic Med/Move

Kurz Spiraldynamik® Basic poskytuje využitelné znalosti a mnoho vlastních zkušeností. Praktické využití zahrnuje terapii, prevenci, trénink a všední činnosti. Kurz Spiraldynamik® Basic Move je určen pro učitele pohybu, trenéry, pedagogy.

1.–2. 4. 2022
Spiraldynamik® v kontextu s osteopatií – Vliv pohybu na vegetativní nervový systém

Vidět tělo jako celek v souvislosti s nervovým systémem, anatomií, fyziologií a pohybem. Jde o porozumění teorie, ale i o aktivní a pasivní používání v každodenní praxi a ve svém vlastním těle.

1.–4. 4. 2022
Spiraldynamik® Oborová didaktika 1

Kompetence je schopnost zvládat určité druhy situací a mobilizovat potřebné znalosti a dovednosti. Zprostředkovatelské kompetence hrají v učení pohybu podstatnou roli. Naučit se používat řeč, svoje ruce a vlastní tělo jako didaktické prostředky při učení a navedení pohybu.

13.–17. 4. 2022

Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika

Kurz prohlubuje způsobilost v terapii a v učení pohybu a učí cíleně používat Spiraldynamik®. Těžiště kurzu je v orientované implementaci do vlastního zaměstnání, ať už do medicíny, terapie, tréninku, pedagogiky nebo umění.

6.–8. 5. 2022
Spiraldynamik® Terapie ruky z holistického pohledu

Komplexní regionální bolestivý syndrom – CRPS (Complex Regional Pain Syndrom), dříve označováno jako Sudeckův syndrom, funkčně holisticky orientovaná, pozitivně ovlivňuje bolestivé symptomy, pomáhá k jejich zmírnění a podporuje návrat k přirozené funkci celé horní končetiny. 

20.–24. 6. 2022
Spiraldynamik® Intermediate Specific – Terapie

Aplikace principů Spiraldynamik v terapii. Přes poznatky z patomechaniky a funkční příčiny klinických diagnózaž po 3D terapii a transfér do denních činností. Toto a mnoho dalších poznatků získáte v tomto kurzu stupně Intermediate.

5. 10.9. 10. 2022

Spiraldynamik® Intermediate Specific 3Dpráce s tělem

Kreativní a intenzivní práce s principy Spiraldynamik® s tělem. „Masáž pohybem – pohybová masáž“.

10.–14. 5. 2023
Spiraldynamik® Intermediate Specific Terapie ruky

Středem zájmu těchto pěti dnů bude koordinační jednotka ruka a její propojení s dalšími póly a souvislosti. Prohloubení anatomických a terapeutických znalostí a dovedností, výměna zkušeností.

termín připravujeme

INFORMAČNÍ KURZ
Trup v pohybu s informačním blokem o konceptu Spiraldynamik®

Víkend plný praktických informací o funkční biomechanice lidského trupu. Součástí je informační kurz Spiraldynamik®.

Hledáte svého terapeuta / učitele pohybu?

ZDE je databáze fyzioterapeutů a učitelů Spiraldynamik®

Nebo nám napište, poradíme vám.

info@spiraldynamik.cz

13. 11. 2021
Spiraldynamik®
Jahreskongress 

Každoroční kongres Spiraldynamik® v Zürichu. 

MeetUp Spiraldynamik® 

Jedinečné setkání s experty Spiraldynamik®.
Budete mít výjimečnou šanci „dívat se pod ruce“ špičkám ve svém oboru a vše si osobně vyzkoušet!

Spiraldynamik – 3D dynamika lidského těla.

LITERATURA

KNIHY

Medical running

Běh je přirozený pohyb. V této knize naleznete ideální návod pro profesionály i začátečníky jak běhat bez bolesti, koordinovaně správně, rychleji a přitom snadněji podle konceptu Spiraldynamik®.
VÍCE

Zdravá chůze po celý život

Přepracované a doplněné vydání. Přehledný a srozumitelný souhrn problematiky a diagnostiky nohou. Zkušenosti, rady a návody od odborníků Spiraldynamik® pro aktivní cvičení a denní trénink nohou. Dr. Med. Christian
VÍCE

Cviky pro zdravé nohy

Základní cviky pro cvičení při bolestech a změnách na nohách. Jednoduché cviky precizně provedené a pravidelně opakované je ta správná cesta a zároveň prevence. Christian Larsen, Bea Miescher
VÍCE

ČLÁNKY

Spiraldynamik® – pohybově terapeutický koncept aneb Návod k použití pro vlastní tělo

Umění pohybovat se si přináší každý z nás na svět, je to zakódováno ve stavbě lidského těla. Máme k tomu genetické předpoklady, které vycházejí z evolučního vývoje
VÍCE

Spiraldynamik® „krok za krokem“

Analýza pohybu ve statice a dynamice, podložena znalostí konstrukčních principů stavby těla a 3D učení pohybu jsou předpoklady pro efektní terapii „krok za krokem“. Vyšlo v:
VÍCE

Spiraldynamik® – Pohled na nohu a dolní končetinu

Proč nohy začnou bolet? Proč dochází ke změnám v jejich tvaru a funkci a tím k bolestem? Co je příčina a co je důsledek? Proč máme v dospělém, ale čím
VÍCE

Učíme se znovu pochopit
principy pohybového chování lidského těla.

O NÁS

lenka-kazmarova

LENKA KAZMAROVÁ

Expertin Spiraldynamik®
organizace kurzů Spiraldynamik® v České republice (Sdynamic s.r.o.)
zastoupení Spiraldynamik® pro Českou republiku
lenka-jiraskova

LENKA JIRÁSKOVÁ

asistent Spiraldynamik® Level Advanced
jednatelka firmy Sdynamic s.r.o.

Společnost Sdynamic s.r.o. vznikla v roce 2009 a její hlavní činností je organizování kurzů všech stupňů  systému vzdělávání v rámci konceptu Spiraldynamik® ve spolupráci s Akademií Spiraldynamik AG v Zürichu, která tyto kurzy zastřešuje. Současně organizuje i prohlubující refresh-kurzy Spiraldynamik® a kurzy metody Sball®.

Další činností naší společnosti je prodej pomůcek pro cvičení, anatomických modelů a knih Spiraldynamik® na  e-shopu shop.sdynamic.cz.
Sdynamic s.r.o. je partnerem běžeckých akcí pořádaných v Benešově a okolí.  www.benesov-beh.cz/partneri