Přijít na kloub umění lidského pohybu
a pochopit pohybovou inteligenci
je velká výzva pro každého…

AKTUÁLNĚ

7.-10. 3. 2019
SPIRALDYNAMIK® BASIC MED

Základní kurz Spiraldynamik® Basic Med poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým terapeutickým dovednostem a vlastnímu vnímání anatomicky správného pohybu. Zahrnuje terapii, prevenci, trénink a integraci do denních činností.

23.-24. 3. 2019
SPIRALDYNAMIK® V TERAPII PRO DĚTI

Kurz je určen absolventům kurzu Spiraldynamik® Basic. Jak najít správný přístup v pohybové terapii k dětem a dospívajícím? V jakém věku a jak motivovat děti a s jakými prostředky? Kdy a jak dlouho jsou vložky do bot a jiné pomůcky smysluplné?  

28.-31. 3. 2019
SPIRALDYNAMIK® BASIC MOVE

Základní kurz Spiraldynamik® poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým dovednostem v učení pohybu a vlastnímu vnímání anatomicky správného pohybu. Zahrnuje učení pohybu, prevenci, trénink a integraci do denních činností.

O KONCEPTU

Co je Spiraldynamik®?

Spiraldynamik® je anatomicky odůvodnitelný pohybový a terapeutický koncept. Návod k použití vlastního těla od hlavy až k patě. Umění a věda o lidském pohybu.

Za vším hledej spirálu

V anatomické struktuře lidského těla – ve tvaru kostí, svalů, v konstrukci kloubů – je ukryta definice jeho smysluplného užívání. To, co příroda využívá v mikrokosmu i makrokosmu, využívá i v konstrukci pohybového systému. Jsou to principy polarity, klenby, vlny, vzpřímení a spirály.

Systematicky od hlavy až k noze

To, že za spirální strukturou ve stavebním plánu člověka vězí logická systematičnost, není žádný nový objev. Experti Spiraldynamik® tuto znalost dále rozvádějí a srozumitelně definují pro použití v terapii a učení pohybu.

Spirální princip – pohyb mezi dvěma póly

Spirálu můžeme z pohledu geometrie definovat jako objekt, který se točí mezi dvěma póly. Tři rotační osy a tři prostorové osy umožňují plnou volnost a maximální stabilitu. Spirála prochází jako červená nit celým lidským pohybovým systémem a vytváří 3D pohyb.

3D pohyb – dvanáct stupňů volnosti 

Prostor je trojrozměrný. Stejně jako může míč klouzat podél třech os nebo se kolem nich točit bez toho, aniž by přitom měnil své místo, tak pro lidský pohyb platí to samé. Pohybová inteligence člověka spočívá v tom, že si tělo vybere anatomicky správně z komplexní rozmanitosti pohybu.

Historie

 • Koncept Spiraldynamik® vznikl počátkem 80. let 20. století. Zakladateli jsou Yolande Deswarte (francouzská fyzioterapeutka) a dr. med. Christian Larsen (švýcarský lékař).
 • Koncept Spiraldynamik® - koncept „anatomicky správného pohybu“ : trojrozměrného, zřetelného a systematického - vzešel z výzkumné práce mezinárodní interdisciplinární skupiny složené z lékařů, terapeutů, sportovních či tanečních expertů a učitelů jógy. Tedy všech, kteří se zabývají tajemstvím lidské pohybové inteligence.
 • V České republice se koncept začal vyučovat od roku 1996 a neustále se rozvíjí.

Pokud umíte německy, nabízíme ke shlédnutí zdařilou animaci o konceptu Spiraldynamik®: Youtube

Struktura vzdělávání

Kompletní přehled struktury vzdělávání v konceptu Spiraldynamik® naleznete zde.

Basic

Kurz Spiraldynamik® Basic poskytuje využitelné znalosti a mnoho vlastních zkušeností. Praktické využití zahrnuje terapii, prevenci, trénink a všední činnosti. Porozumíte anatomicky podloženým principům pohybu, naučíte se vnímat trojrozměrnost pohybu ve vlastním těle, stejně jako optimalizovat vlastní držení těla a pohybové chování či vzorce. Získání těchto dovedností vám dodá jistotu a zkušenost v profesním a osobním uplatnění.

ZDE je úplný popis kurzu Basic.
Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Intermediate  Fyziopedagogika

Kurz Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika prohlubuje způsobilost v terapii a v učení pohybu a učí cíleně používat Spiraldynamik®. Těžiště kurzu je v orientované implementaci do vlastního zaměstnání, ať už do medicíny, terapie, tréninku, pedagogiky nebo umění.
Zde je úplný popis kurzu Intermediate Fyziopedagogika.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Intermediate Specific

Kurz, v němž objevíte nové dimenze: kreativně propojíte vaše vědomosti a pochopení Spiraldynamik® s ostatními disciplínami. 3D práce s tělem, koordinace pohybu, řeč těla, silový trénink apod. – spojovacím elementem je anatomicky smysluplný pohyb. Podmínkou účasti je úspěšně ukončený kurz Basic, je doporučeno před tímto kurzem absolvovat kurz Intermediate Fyziopedagogika.
ZDE je úplný popis kurzu Intermediate Specific.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Diplom Intermediate

S diplomem Intermediate získáte oprávnění nabízet produkt Spiraldynamik® jako ochrannou známku ve vaší vlastní práci. Tento vzdělávací stupeň zahrnuje kurz Oborová didaktika a zkoušku Intermediate.
ZDE je přehled požadavků pro získání diplomu Intermediate.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Diplom Advanced

Odborníci s diplomem Advanced praktikují Spiraldynamik® ve vlastním zaměstnání a vedou volitelně ve spolupráci se Spiraldynamik® Akademií úvodní informační kurzy. Předpokladem jsou kompetence v oblasti teorie pohybu a pohybové praxi a v pohybové pedagogice. 

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Kompetence po absolvování jednotlivých stupňů vzdělávání v konceptu Spiraldynamik ® jsou specifikovány v tabulce kompetencí ZDE.

PŘEHLED KURZŮ

7.-10. 3. 2019
Spiraldynamik® Basic Med

Základní kurz Spiraldynamik® Basic Med poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým terapeutickým dovednostem a vlastnímu vnímání anatomicky správného pohybu. Zahrnuje terapii, prevenci, trénink a integraci do denních činností.

23.-24. 3. 2019
Spiraldynamik® v terapii pro děti

Kurz je určen absolventům kurzu Spiraldynamik® Basic. Jak najít správný přístup v pohybové terapii k dětem a dospívajícím? V jakém věku a jak motivovat děti a s jakými prostředky? Kdy a jak dlouho jsou vložky do bot a jiné pomůcky smysluplné?  

28.-31. 3. 2019
Spiraldynamik® Basic Move

Základní kurz Spiraldynamik® poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým dovednostem v učení pohybu a vlastnímu vnímání anatomicky správného pohybu. Zahrnuje učení pohybu, prevenci, trénink a integraci do denních činností

10. 4. 2019
Spiraldynamik ® Intermediate I. Fyziopedagogika

Výukové strategie pro učení pohybu, utváření precizních, kreativních a trvalých terapeutických a pohybově-pedagogických procesů. Předpoklady: Ukončený kurz Spiraldynamik® stupeň Basic Med nebo Move.

3.-5. 5. 2019
Oborová didaktika I.

Cílem kurzu je spustit, podporovat, doprovázet a reflektovat kompetence pro procesy učení pohybu. Zprostředkovat Spiraldynamik® v daných situacích a cílevědomě ve vlastním zaměstnání.

19.-23. 6. 2019
Spiraldynamik® Intermediate Specific – Yoga

Integrace získaných znalostí Spiraldynamik® do jógy. Nové poznatky, prohloubení a získání větší jistoty v teorii i v praxi. Rozšíření metodicko-didaktických dovednosti v jógové praxi a učení.

8.-9. 6. 2019
Spiraldynamik® Centrum – kyčelní kloub

Centrum je jeden z klíčových bodů pro pochopení Spiraldynamik®. Kde vzniká pohyb a jak dál prochází? Jak získat prostor v kloubu? Poznejte s Yolande Deswarete nové dimenze volnosti pohybu.

11.-13. 10. 2019
Spiraldynamik® Skolióza

Know-how Spiraldynamik® spolu s modifikovanými cviky pilates jsou ideálním propojením pro svalový trénink u skoliózy. Prioritou pro cílenou terapii a učení pohybu je diagnostika jak ve statice tak v dynamice.

Hledáte svého terapeuta / učitele pohybu?
Napište nám, poradíme vám.
info@spiraldynamik.cz

AKCE

24.-26. 5. 2019
3. Interdisziplinäre Fortbildungstage SNÖ

Již 3. ročník mezioborového setkání všech, kteří se ve své praxi Spiraldynamik® zabývají. Jedinečná možnost zúčastnit se rozmanitých workshopů, setkat se se zakladateli konceptu, doplnit si nové poznatky.
Akce na FB ZDE.

Spiraldynamik – 3D dynamika lidského těla.

LITERATURA

KNIHY

Spiraldynamik® Bez bolesti v pohybu

Největším nepřítelem anatomicky správného pohybu jsou špatné pohybové návyky. 60 nejúčinnějších cviků Spiraldynamik®, jak se opět naučit správně – a bez bolesti – pohybovat.
VÍCE

Medical Yoga 2

Propojení jógové praxe s know-how Spiraldynamik®. Jak správně cvičit asány z anatomického hlediska, zvládnutí vhodných průpravných cvičení, jak zabránit přetížení v těle, terapeutická síla jógy.
VÍCE

Dítě v pohybu

Od hlavy až k patě – pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky. Hravá cvičení pro vnímání těla, kvalitu pohybu a také prevenci.
VÍCE

ČLÁNKY

Spiraldynamik® „krok za krokem“

Analýza pohybu ve statice a dynamice, podložena znalostí konstrukčních principů stavby těla a 3D učení pohybu jsou předpoklady pro efektní terapii „krok za krokem“.
VÍCE

Spiraldynamik® – Pohled na nohu a dolní končetinu

Proč nohy začnou bolet? Proč dochází ke změnám v jejich tvaru a funkci a tím k bolestem? Co je příčina a co je důsledek?
VÍCE

Návod na použití nohou

Jak používáme svoje nohy, když se z člověka chodícího stává „sedavec“. Jak vnímáme svoje nohy, které uzavřeme často do úzkých ponožek a módních bot.
VÍCE

Učíme se znovu pochopit
principy pohybového chování lidského těla.

O NÁS

lenka-kazmarova

LENKA KAZMAROVÁ

Studium:

 • gymnázium, SZŠ – rehabilitační pracovník
 • vzdělávání v konceptu Spiraldynamik® – kurz Basic, Level Intermediate, Level Advanced, Dozentin Spiraldynamik®, licenční smlouva
 • refresh-kurzy a workshopy Spiraldynamik ®, Sball® od roku 2002
 • podrobnější info zde

Proč to dělám

S fyzioterapií jsem se seznámila už jako dítě. Ve 12 letech mi lékaři diagnostikovali „Scheurmanna“ (Morbus Scheuermann), a proto jsem musela chodit na „nápravný tělocvik“. V tomto období se poprvé setkávám se s PhDr. Evou Haladovou. Dospíváním mě provázela lehká atletika, mojí disciplínou byl skok vysoký. Při rozhodování kam po maturitě mě sport zavedl k rehabilitaci. Základy od PhDr. Haladové ve škole, pana profesora V. Jandy a celého týmu rehabilitační kliniky na Vinohradech, kam jsem nastoupila po škole, to byly velké dary do začátku. V průběhu dalších let následovala setkání s lidmi, kteří mi postupně otevírali oči, a pomohli tak k novým poznáním o těle a jeho pohybu (V. Jedličková, C. Lewitová, M. Daniel, Ch. Larsen, Y.Deswarte, R.Lauper, Ch. Heel, M. Christen a mnoho dalších). Koncept Spiraldynamik® mi přinesl ucelený pohled na pohybový aparát, jeho stavbu, 3D pohybové možnosti a především „návod“, jak pohyb učit. U každého klienta, se kterým pracuji, mě nepřestává překvapovat genialita lidského těla a jeho seskupení.

jak to dělám

Fyzioterapie není jen učení pohybu, je to partnerská práce a komunikace s klienty. V popředí stojí klient, který přichází se svými „bolístkami“, a fyzioterapeut je ten, který mu pomáhá, navádí a učí pohybem používat vlastní tělo optimálně a koordinovaně. U každého je terapie „šitá na míru“, často je velký rébus odhalit příčinu obtíží. Aby byla terapie co nejefektivnější, je důležité, aby klient sám byl motivovaný problematický stav změnit. On cítí a vnímá své vlastní tělo, on je ten, který své tělo používá. Bez důvěry a spolupráce terapeuta a klienta je „výsledek nejistý“ – vždy je to velká výzva pro oba.

Praxe:
 • Klinika rehabilitačního lékařství, FNKV, Praha

 • ZÚNZ SZ Praha

 • v současnosti soukromá praxe Benešov

 • podrobnější info zde

Důležité informace:

 • Dozentin Spiraldynamik®

 • organizace kurzů Spiraldynamik® v České republice (Sdynamic s.r.o.)

 • zastoupení Spiraldynamik® pro Českou republiku

jAK UČÍM

V pěti letech jsem chtěla být paní učitelka (na ty v mateřské školce a na prvním stupni vzpomínám dodnes). Moje cesta životem mě vedla trochu jiným směrem, do zdravotnictví, i když s odstupem času vidím, že téma „učit“ tam bylo vždy – vždy jsme učili naše klienty se hýbat. K učení ve smyslu pedagogiky jsem se dostala díky konceptu Spiraldynamik®, postupným vzdělávání až k diplomu „Dozentin Spiraldynamik®“. Mým hlavním cílem v základních kurzech Spiraldynamik® je učit, jak by se měl pohyb učit. Aby pohyb dával smysl, abychom objevili jeho potenciál, abychom využili naplno stavby lidského těla ve svůj prospěch.

co mám ráda

Fyzioterapie mě plně pohltila. O tom není pochyb. S tím souvisí samozřejmě i organizování kurzů Spiraldynamik® a poskytování terapeutům možnost se dál vzdělávat a prohlubovat své znalosti ve Spiraldynamik®.
Odjakživa jsem milovala poznávání, pozorování světa kolem sebe. A je jedno, zda to bylo skrze semináře pro poznávání sama sebe, nebo skrze knihy, které vás zavedou do jiných dimenzí, či skrze návštěvy rozličných koutů světa. Asi nejvíce mě ovlivnila návštěva Indie, kde vnímáte, přijímáte a NEposuzujete.
Ráda si hraji se slovy, a tak odborné korektury překladů knih Spiraldynamik® z němčiny do češtiny bývají jedno velké dobrodružství.
Miluji pohyb, přírodu a moji rodinu: sourozence, moje děti, jejich partnery a moje vnoučata.

lenka-jiraskova

LENKA JIRÁSKOVÁ

Studium:

 • diplomovaný fyzioterapeut, instruktorka Pilates, Spinning a TRX, osobní trenér, Hipoterapie

 • vzdělávání v konceptu Spiraldynamik® – kurz Basic, Level Intermediate, Level Advanced

 • refresh-kurzy a workshopy Spiraldynamik ®, Sball® od roku 2002

Praxe:

 • Rehabilitační klinika FNKV Praha, RK Malvazinky – Praha

 • Rehabilitation centre – Ryiadh, Saudská Arábie

 • v současnosti soukromá praxe Benešov

Důležité informace:

 • asistent Spiraldynamik® Level Advanced

 • jednatelka firmy Sdynamic s.r.o.

Proč to dělám

Držím se motta: Každý se může pohybovat zdravě. Nikdy není pozdě začít.

jak to dělám

Mým cílem je dokončit vzdělání v konceptu Spiraldynamik® na úroveň učitele / Dozentin Spiraldynamik® a vést a organizovat přednášky a workshopy, informační kurzy Spiraldynamik® pro fyzioterapeuty a lékaře, pro pedagogy (mateřské školky), sportovce.

co mám ráda

Miluji pohyb – v jakékoli podobě, nejčastěji ve formě sportu. Snažím se neustále sebevzdělávat. A nade všechno si cením svojí rodiny.

Společnost Sdynamic s.r.o. vznikla v roce 2009 a její hlavní činností je organizování kurzů všech stupňů  systému vzdělávání v rámci konceptu Spiraldynamik ® ve spolupráci s Akademií Spiraldynamik AG v Zürichu, která tyto kurzy zastřešuje. Současně organizuje i prohlubující refresh-kurzy Spiraldynamik® a kurzy metody Sball®.

Další činností naší společnosti je prodej pomůcek pro cvičení, anatomických modelů a knih Spiraldynamik® na  e-shopu shop.sdynamic.cz.

Sdynamic s.r.o. je partnerem běžeckých akcí pořádaných v Benešově a okolí.  www.benesov-beh.cz/partneri