Přijít na kloub umění lidského pohybu
a pochopit pohybovou inteligenci
je velká výzva pro každého…

AKTUÁLNĚ

30. 11.-1. 12. 2019

MEETUP SPIRALDYNAMIK® PRAHA 2019 
„UČIT SE – SDÍLET – SETKÁVAT SE“

AKCE

 
Jedinečné setkání s experty Spiraldynamik® 
ve 2 dnech se 3 praktickými workshopy. Máte výjimečnou šanci „dívat se pod ruce“ špičkám ve svém oboru a vše si osobně vyzkoušet!

6.-10. 11. 2019

Spiraldynamik® Intermediate Specific – Yoga
KURZ
 
Integrace získaných znalostí Spiraldynamik® do jógy. Nové poznatky, prohloubení a získání větší jistoty v teorii i v praxi. Rozšíření metodicko-didaktických dovednosti v jógové praxi a učení.

19. 3. 2020
Spiraldynamik® Basic Med

KURZ
 
Základní kurz Spiraldynamik® Basic Med poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým terapeutickým dovednostem a vlastnímu vnímání anatomicky správného pohybu. Zahrnuje terapii, prevenci, trénink a integraci do denních činností.

O KONCEPTU

Co je Spiraldynamik®?

Spiraldynamik® je anatomicky odůvodnitelný pohybový a terapeutický koncept. Návod k použití vlastního těla od hlavy až k patě. Umění a věda o lidském pohybu.

Za vším hledej spirálu

V anatomické struktuře lidského těla – ve tvaru kostí, svalů, v konstrukci kloubů – je ukryta definice jeho smysluplného užívání. To, co příroda využívá v mikrokosmu i makrokosmu, využívá i v konstrukci pohybového systému. Jsou to principy polarity, klenby, vlny, vzpřímení a spirály.

Systematicky od hlavy až k noze

To, že za spirální strukturou ve stavebním plánu člověka vězí logická systematičnost, není žádný nový objev. Experti Spiraldynamik® tuto znalost dále rozvádějí a srozumitelně definují pro použití v terapii a učení pohybu.

Spirální princip – pohyb mezi dvěma póly

Spirálu můžeme z pohledu geometrie definovat jako objekt, který se točí mezi dvěma póly. Tři rotační osy a tři prostorové osy umožňují plnou volnost a maximální stabilitu. Spirála prochází jako červená nit celým lidským pohybovým systémem a vytváří 3D pohyb.

3D pohyb – dvanáct stupňů volnosti 

Prostor je trojrozměrný. Stejně jako může míč klouzat podél třech os nebo se kolem nich točit bez toho, aniž by přitom měnil své místo, tak pro lidský pohyb platí to samé. Pohybová inteligence člověka spočívá v tom, že si tělo vybere anatomicky správně z komplexní rozmanitosti pohybu.

Historie

  • Koncept Spiraldynamik® vznikl počátkem 80. let 20. století. Zakladateli jsou Yolande Deswarte (francouzská fyzioterapeutka) a dr. med. Christian Larsen (švýcarský lékař).
  • Koncept Spiraldynamik® - koncept „anatomicky správného pohybu“ : trojrozměrného, zřetelného a systematického - vzešel z výzkumné práce mezinárodní interdisciplinární skupiny složené z lékařů, terapeutů, sportovních či tanečních expertů a učitelů jógy. Tedy všech, kteří se zabývají tajemstvím lidské pohybové inteligence.
  • V České republice se koncept začal vyučovat od roku 1996 a neustále se rozvíjí.

Pokud umíte německy, nabízíme ke shlédnutí zdařilou animaci o konceptu Spiraldynamik®: Youtube

Struktura vzdělávání

Kompletní přehled struktury vzdělávání v konceptu Spiraldynamik® naleznete zde.

Basic

Kurz Spiraldynamik® Basic poskytuje využitelné znalosti a mnoho vlastních zkušeností. Praktické využití zahrnuje terapii, prevenci, trénink a všední činnosti. Porozumíte anatomicky podloženým principům pohybu, naučíte se vnímat trojrozměrnost pohybu ve vlastním těle, stejně jako optimalizovat vlastní držení těla a pohybové chování či vzorce. Získání těchto dovedností vám dodá jistotu a zkušenost v profesním a osobním uplatnění.

ZDE je úplný popis kurzu Basic.
Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Intermediate  Fyziopedagogika

Kurz Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika prohlubuje způsobilost v terapii a v učení pohybu a učí cíleně používat Spiraldynamik®. Těžiště kurzu je v orientované implementaci do vlastního zaměstnání, ať už do medicíny, terapie, tréninku, pedagogiky nebo umění.
Zde je úplný popis kurzu Intermediate Fyziopedagogika.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Intermediate Specific

Kurz, v němž objevíte nové dimenze: kreativně propojíte vaše vědomosti a pochopení Spiraldynamik® s ostatními disciplínami. 3D práce s tělem, koordinace pohybu, řeč těla, silový trénink apod. – spojovacím elementem je anatomicky smysluplný pohyb. Podmínkou účasti je úspěšně ukončený kurz Basic, je doporučeno před tímto kurzem absolvovat kurz Intermediate Fyziopedagogika.
ZDE je úplný popis kurzu Intermediate Specific.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Diplom Intermediate

S diplomem Intermediate získáte oprávnění nabízet produkt Spiraldynamik® jako ochrannou známku ve vaší vlastní práci. Tento vzdělávací stupeň zahrnuje kurz Oborová didaktika a zkoušku Intermediate.
ZDE je přehled požadavků pro získání diplomu Intermediate.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Diplom Advanced

Odborníci s diplomem Advanced praktikují Spiraldynamik® ve vlastním zaměstnání a vedou volitelně ve spolupráci se Spiraldynamik® Akademií úvodní informační kurzy. Předpokladem jsou kompetence v oblasti teorie pohybu a pohybové praxi a v pohybové pedagogice. 

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Kompetence po absolvování jednotlivých stupňů vzdělávání v konceptu Spiraldynamik ® jsou specifikovány v tabulce kompetencí ZDE.

PŘEHLED KURZŮ

6.-10. 11. 2019
Spiraldynamik® Intermediate Specific – Yoga

Integrace získaných znalostí Spiraldynamik® do jógy. Nové poznatky, prohloubení a získání větší jistoty v teorii i v praxi. Rozšíření metodicko-didaktických dovednosti v jógové praxi a učení.

19. 3. 2020
Spiraldynamik® Basic Med

Základní kurz Spiraldynamik® Basic Med poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým terapeutickým dovednostem a vlastnímu vnímání anatomicky správného pohybu. Zahrnuje terapii, prevenci, trénink a integraci do denních činností.

26. 3. 2020
Spiraldynamik® Basic Move

Základní kurz Spiraldynamik® poskytuje teoretické vědomosti, učí praktickým dovednostem v učení pohybu a vlastnímu vnímání anatomicky správného pohybu. Zahrnuje učení pohybu, prevenci, trénink a integraci do denních činností.

4.-5. 4. 2020
Spiraldynamik® a ticho

Zklidnit mysl, procítit sám sebe ve svém vnitřním prostoru a vnímat pohyb vycházející z hloubi našeho těla. Poznávat další dimenzi pohybu pod vedením Renaty Lauper.
 

24.-26. 4. 2020
Spiraldynamik® – Komplexní regionální bolestivý syndrom

Terapie ruky u CRPS (Complex Regional Pain Syndrom), dříve označováno jako Sudeckův syndrom, funkčně holisticky orientovaná, pozitivně ovlivňuje bolestivé symptomy, pomáhá k jejich zmírnění a podporuje návrat k přirozené funkci celé horní končetiny. 

7.-10. 5. 2020
Spiraldynamik® Intermediate Specific – 3D trénink

Aplikace principů Spiraldynamik® do aktivního tréninku. Rozmanité formy učení pohybu a posilování. Jedním z témat je i analýza chůze a běhu.
 

24.-28. 6. 2020
Spiraldynamik ® Intermediate I. Fyziopedagogika

Výukové strategie pro učení pohybu, utváření precizních, kreativních a trvalých terapeutických a pohybově-pedagogických procesů. Předpoklady: Ukončený kurz Spiraldynamik® stupeň Basic Med nebo Move.
 

Hledáte svého terapeuta / učitele pohybu?

ZDE je databáze terapeutů Spiraldynamik®
Nebo nám napište, poradíme vám.

info@spiraldynamik.cz

AKCE

9.-10. 11. 2019
Kongres Spiraldynamik® v Curychu
na téma „Gesund-Sein“

Kongres Spiraldynamik® přináší nové poznatky z medicíny, výzkumu a pohybu. 2 dny – 52 vynikajících přednášejících – 59 napínavých přednášek. Využití know-how Spiraldynamik® v praxi.

30. 11.-1. 12. 2019
MeetUp Spiraldynamik® Praha 2019
„Učit se – sdílet – setkávat se“

Jedinečné setkání s experty Spiraldynamik® ve 2 dnech se 3 praktickými workshopy. Máte výjimečnou šanci „dívat se pod ruce“ špičkám ve svém oboru a vše si osobně vyzkoušet!

Spiraldynamik – 3D dynamika lidského těla.

LITERATURA

KNIHY

Cviky pro zdravé nohy

Základní cviky pro cvičení při bolestech a změnách na nohách. Jednoduché cviky precizně provedené a pravidelně opakované je ta správná cesta a zároveň prevence.
VÍCE

Spiraldynamik® Bez bolesti v pohybu

Největším nepřítelem anatomicky správného pohybu jsou špatné pohybové návyky. 60 nejúčinnějších cviků Spiraldynamik®, jak se opět naučit správně – a bez bolesti – pohybovat.
VÍCE

Medical Yoga 2

Propojení jógové praxe s know-how Spiraldynamik®. Jak správně cvičit asány z anatomického hlediska, zvládnutí vhodných průpravných cvičení, jak zabránit přetížení v těle, terapeutická síla jógy.
VÍCE

ČLÁNKY

Spiraldynamik® „krok za krokem“

Analýza pohybu ve statice a dynamice, podložena znalostí konstrukčních principů stavby těla a 3D učení pohybu jsou předpoklady pro efektní terapii „krok za krokem“.
VÍCE

Spiraldynamik® – Pohled na nohu a dolní končetinu

Proč nohy začnou bolet? Proč dochází ke změnám v jejich tvaru a funkci a tím k bolestem? Co je příčina a co je důsledek?
VÍCE

Návod na použití nohou

Jak používáme svoje nohy, když se z člověka chodícího stává „sedavec“. Jak vnímáme svoje nohy, které uzavřeme často do úzkých ponožek a módních bot.
VÍCE

Učíme se znovu pochopit
principy pohybového chování lidského těla.

O NÁS

lenka-kazmarova

LENKA KAZMAROVÁ

  • Dozentin Spiraldynamik®
  • organizace kurzů Spiraldynamik® v České republice (Sdynamic s.r.o.)
  • zastoupení Spiraldynamik® pro Českou republiku
lenka-jiraskova

LENKA JIRÁSKOVÁ

  • asistent Spiraldynamik® Level Advanced
  • jednatelka firmy Sdynamic s.r.o.

Společnost Sdynamic s.r.o. vznikla v roce 2009 a její hlavní činností je organizování kurzů všech stupňů  systému vzdělávání v rámci konceptu Spiraldynamik ® ve spolupráci s Akademií Spiraldynamik AG v Zürichu, která tyto kurzy zastřešuje. Současně organizuje i prohlubující refresh-kurzy Spiraldynamik® a kurzy metody Sball®.

Další činností naší společnosti je prodej pomůcek pro cvičení, anatomických modelů a knih Spiraldynamik® na  e-shopu shop.sdynamic.cz.

Sdynamic s.r.o. je partnerem běžeckých akcí pořádaných v Benešově a okolí.  www.benesov-beh.cz/partneri