12.–13. 9. 2022
Spiraldynamik® Tvořivá dílna

Tvořívá dílna – vzájemná výměna zkušeností, nápadů a společné objevování nových možností využití know how Spiraldynamik® v terapii a učení pohybu.