Přijít na kloub umění lidského pohybu
a pochopit pohybovou inteligenci
je velká výzva pro každého…

AKTUÁLNĚ

2. 3.–12. 11. 2023

Spiraldynamik® Basic Med
KURZ
 
Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Stanovit strategie pro terapii a učení pohybu. Vnímat pohyb ve vlastním těle.

23. 3.–19. 11. 2023

Spiraldynamik® Basic Move
KURZ
 
Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Naučit se pohyb ve vlastním těle je krokem k tomu, jak naučit pohyb i ty druhé.

15.–16. 10. 2022
Spiraldynamik® Bolestivá noha

KURZ
 
Praktický manuál pro implementaci Spiraldynamik® do každodenní teraputické praxe u vybraných diagnóz a bolestí nohou. Od anamnézy po učení pohybu.

O KONCEPTU

Co je Spiraldynamik®?

Spiraldynamik® je anatomicky odůvodnitelný pohybový a terapeutický koncept. Návod k použití vlastního těla od hlavy až k patě. Umění a věda o lidském pohybu.

Za vším hledej spirálu

V anatomické struktuře lidského těla – ve tvaru kostí, svalů, v konstrukci kloubů – je ukryta definice jeho smysluplného užívání. To, co příroda využívá v mikrokosmu i makrokosmu, využívá i v konstrukci pohybového systému. Jsou to principy polarity, klenby, vlny, vzpřímení a spirály.

Systematicky od hlavy až k noze

To, že za spirální strukturou ve stavebním plánu člověka vězí logická systematičnost, není žádný nový objev. Experti Spiraldynamik® tuto znalost dále rozvádějí a srozumitelně definují pro použití v terapii a učení pohybu.

Spirální princip – pohyb mezi dvěma póly

Spirálu můžeme z pohledu geometrie definovat jako objekt, který se točí mezi dvěma póly. Tři rotační osy a tři prostorové osy umožňují plnou volnost a maximální stabilitu. Spirála prochází jako červená nit celým lidským pohybovým systémem a vytváří 3D pohyb.

3D pohyb – dvanáct stupňů volnosti 

Prostor je trojrozměrný. Stejně jako může míč klouzat podél třech os nebo se kolem nich točit bez toho, aniž by přitom měnil své místo, tak pro lidský pohyb platí to samé. Pohybová inteligence člověka spočívá v tom, že si tělo vybere anatomicky správně z komplexní rozmanitosti pohybu.

Historie

Pokud umíte německy, nabízíme ke shlédnutí zdařilou animaci o konceptu Spiraldynamik®: Youtube

Vize a zásady Spiraldynamik®

Jaká je mise “intelligent movement”? Přehled principů Spiraldynamik® ke stažení v PDF naleznete ZDE.

Struktura vzdělávání

Kompletní přehled struktury vzdělávání v konceptu Spiraldynamik® naleznete zde.

Informační kurz

Informační kurz seznamuje a informuje o tom, co je koncept Spiraldynamik®.

ZDE je úplný popis Informačního kurzu.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Basic

Kurz Spiraldynamik® Basic poskytuje využitelné znalosti a mnoho vlastních zkušeností. Praktické využití zahrnuje terapii, prevenci, trénink a všední činnosti. Porozumíte anatomicky podloženým principům pohybu, naučíte se vnímat trojrozměrnost pohybu ve vlastním těle, stejně jako optimalizovat vlastní držení těla a pohybové chování či vzorce. Získání těchto dovedností vám dodá jistotu a zkušenost v profesním a osobním uplatnění.

ZDE je úplný popis kurzu Basic.
Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Intermediate  Fyziopedagogika

Kurz Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika prohlubuje způsobilost v terapii a v učení pohybu a učí cíleně používat Spiraldynamik®. Těžiště kurzu je v orientované implementaci do vlastního zaměstnání, ať už do medicíny, terapie, tréninku, pedagogiky nebo umění.
Zde je úplný popis kurzu Intermediate Fyziopedagogika.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Intermediate Specific

Kurz, v němž objevíte nové dimenze: kreativně propojíte vaše vědomosti a pochopení Spiraldynamik® s ostatními disciplínami. 3D práce s tělem, koordinace pohybu, řeč těla, silový trénink apod. – spojovacím elementem je anatomicky smysluplný pohyb. Podmínkou účasti je úspěšně ukončený kurz Basic, je doporučeno před tímto kurzem absolvovat kurz Intermediate Fyziopedagogika.
ZDE je úplný popis kurzu Intermediate Specific.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Diplom Intermediate

S diplomem Intermediate získáte oprávnění nabízet produkt Spiraldynamik® jako ochrannou známku ve vaší vlastní práci. Tento vzdělávací stupeň zahrnuje kurz Oborová didaktika a zkoušku Intermediate.

ZDE je přehled požadavků pro získání diplomu Intermediate.

ZDE informace k Diplomové zkoušce Spiraldynamik® Level Intermediate.

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Diplom Advanced

Odborníci s diplomem Advanced praktikují Spiraldynamik® ve vlastním zaměstnání a vedou volitelně ve spolupráci se Spiraldynamik® Akademií úvodní informační kurzy. Předpokladem jsou kompetence v oblasti teorie pohybu a pohybové praxi a v pohybové pedagogice. 

Aktuální nabídka kurzů ZDE.

Vzdělávací program „Spiraldynamik“

Přidělením akreditace se koncept Spiraldynamik® zařadil mezi certifikované kurzy. Absolvováním celého programu „Spiraldynamik“ dává možnost fyzioterapeutům nabízet Spiraldynamik® svým klientům a také umožňuje uplatňovat u Zdravotních pojišťoven kód 21221.

Více informací ZDE.

Kompetence po absolvování jednotlivých stupňů vzdělávání v konceptu Spiraldynamik ® jsou specifikovány v tabulce kompetencí ZDE.

PŘEHLED KURZŮ

2. 3.12. 11. 2023
Spiraldynamik® Basic Med

Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Stanovit strategie pro terapii a učení pohybu. Vnímat pohyb ve vlastním těle.

 

23. 3.–19. 11. 2023
Spiraldynamik® Basic Move

Porozumět konstrukčním principům, 3D anatomii a 3D pohybu. Naučit se pohyb ve vlastním těle je krokem k tomu, jak naučit pohyb i ty druhé.
 

19.–23. 4. 2023
Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika

Prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností z kurzu Basic. Fyziopedagogika = odborné + zprostředkovatelské dovednosti.

10.–14. 5. 2023
Spiraldynamik® Intermediate Specific Terapie ruky

Středem zájmu těchto pěti dnů bude koordinační jednotka ruka a její propojení s dalšími póly a souvislosti. Prohloubení anatomických a terapeutických znalostí a dovedností, výměna zkušeností.

24.–28. 5. 2023
Slovensko
Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika

Kurz prohlubuje znalosti a dovednosti v terapii a učení pohybu. Prohloubení procesu učení pohybu pomocí “Spiraldynamik plánu učení pohybu”a znbalostí procesů učení pohybu.

3.–4. 6. 2023

Spiraldynamik® Dětská noha
a osa dolní končetiny

Prohlubování a rozšiřování odborných dovedností. Podpora kreativního využití Spiraldynamik® v terapii a učení pohybu. Od anamnézy po učení pohybu.

 

21.–25. 6. 2023
Spiraldynamik® Intermediate
Specific Jóga

Integrace know how Spiraldynamik do učení a cvičení jógy. Nové poznatky, prohloubení a dovednosti pro vedení jógy v praxi.

6.–8. 10. 2023
Spiraldynamik® Oborová didaktika 1

Zprostředkovatelské kompetence jsou klíčové dovednosti pro aplikaci znalostí Spiraldynamik ve vlastní profesi.

1. 9. 2022–21. 5. 2023
Slovensko
Spiraldynamik® Basic Med

Kurz Basic nabízí znalosti principů, 3D anatomie a učení pohybu dle Spiraldynamik® pro praktické využití v terapii a učení pohybu. Kurz Basic Med je irčen pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře.

Hledáte svého terapeuta / učitele pohybu?

ZDE je databáze fyzioterapeutů a učitelů Spiraldynamik®

Nebo nám napište, poradíme vám.

info@spiraldynamik.cz

AKCE

3. 11. 2022
Virtual MeetUp Spiraldynamik®

Bolesti hýždí – 2. část: terapie – online
Ve workshopu se Christian zaměří především na terapeutické postupy. Porozumění patomechaniky a příčin obtíží v oblasti hýždí.

12. 11. 2022
Spiraldynamik®
Jahreskongress 

Každoroční kongres Spiraldynamik® v Zürichu. 

MeetUp Spiraldynamik® 

Jedinečné setkání s experty Spiraldynamik®.
Budete mít výjimečnou šanci „dívat se pod ruce“ špičkám ve svém oboru a vše si osobně vyzkoušet!

Spiraldynamik – 3D dynamika lidského těla.

LITERATURA

KNIHY

ČLÁNKY

Učíme se znovu pochopit
principy pohybového chování lidského těla.

O NÁS

lenka-kazmarova

LENKA KAZMAROVÁ

Expertin Spiraldynamik®
organizace kurzů Spiraldynamik® v České republice (Sdynamic s.r.o.)
zastoupení Spiraldynamik® pro Českou republiku
lenka-jiraskova

LENKA JIRÁSKOVÁ

asistent Spiraldynamik® Level Advanced
jednatelka firmy Sdynamic s.r.o.

Společnost Sdynamic s.r.o. vznikla v roce 2009 a její hlavní činností je organizování kurzů všech stupňů  systému vzdělávání v rámci konceptu Spiraldynamik® ve spolupráci s Akademií Spiraldynamik AG v Zürichu, která tyto kurzy zastřešuje. Současně organizuje i prohlubující refresh-kurzy Spiraldynamik® a kurzy metody Sball®.

Další činností naší společnosti je prodej pomůcek pro cvičení, anatomických modelů a knih Spiraldynamik® na  e-shopu shop.sdynamic.cz.
Sdynamic s.r.o. je partnerem běžeckých akcí pořádaných v Benešově a okolí.  www.benesov-beh.cz/partneri