Lenka Kazmarová

lenka-kazmarova

LENKA KAZMAROVÁ

Studium:

 • gymnázium, SZŠ – rehabilitační pracovník
 • vzdělávání v konceptu Spiraldynamik® – kurz Basic, Level Intermediate, Level Advanced, Expertin Spiraldynamik®, licenční smlouva
 • refresh-kurzy a workshopy Spiraldynamik ®, Sball® od roku 2002
 • podrobnější info zde

Proč to dělám

S fyzioterapií jsem se seznámila už jako dítě. Ve 12 letech mi lékaři diagnostikovali „Scheurmanna“ (Morbus Scheuermann), a proto jsem musela chodit na „nápravný tělocvik“. V tomto období se poprvé setkávám se s PhDr. Evou Haladovou. Dospíváním mě provázela lehká atletika, mojí disciplínou byl skok vysoký. Při rozhodování kam po maturitě mě sport zavedl k rehabilitaci. Základy od PhDr. Haladové ve škole, pana profesora V. Jandy a celého týmu rehabilitační kliniky na Vinohradech, kam jsem nastoupila po škole, to byly velké dary do začátku. V průběhu dalších let následovala setkání s lidmi, kteří mi postupně otevírali oči, a pomohli tak k novým poznáním o těle a jeho pohybu (V. Jedličková, C. Lewitová, M. Daniel, Ch. Larsen, Y.Deswarte, R.Lauper, Ch. Heel, M. Christen a mnoho dalších). Koncept Spiraldynamik® mi přinesl ucelený pohled na pohybový aparát, jeho stavbu, 3D pohybové možnosti a především „návod“, jak pohyb učit. U každého klienta, se kterým pracuji, mě nepřestává překvapovat genialita lidského těla a jeho seskupení.

jak to dělám

Fyzioterapie není jen učení pohybu, je to partnerská práce a komunikace s klienty. V popředí stojí klient, který přichází se svými „bolístkami“, a fyzioterapeut je ten, který mu pomáhá, navádí a učí pohybem používat vlastní tělo optimálně a koordinovaně. U každého je terapie „šitá na míru“, často je velký rébus odhalit příčinu obtíží. Aby byla terapie co nejefektivnější, je důležité, aby klient sám byl motivovaný problematický stav změnit. On cítí a vnímá své vlastní tělo, on je ten, který své tělo používá. Bez důvěry a spolupráce terapeuta a klienta je „výsledek nejistý“ – vždy je to velká výzva pro oba.

Praxe:
 • Klinika rehabilitačního lékařství, FNKV, Praha

 • ZÚNZ SZ Praha

 • v současnosti soukromá praxe Benešov

 • podrobnější info zde

Důležité informace:

 • Expertin Spiraldynamik®

 • organizace kurzů Spiraldynamik® v České republice (Sdynamic s.r.o.)

 • zastoupení Spiraldynamik® pro Českou republiku

jAK UČÍM

V pěti letech jsem chtěla být paní učitelka (na ty v mateřské školce a na prvním stupni vzpomínám dodnes). Moje cesta životem mě vedla trochu jiným směrem, do zdravotnictví, i když s odstupem času vidím, že téma „učit“ tam bylo vždy – vždy jsme učili naše klienty se hýbat. K učení ve smyslu pedagogiky jsem se dostala díky konceptu Spiraldynamik®, postupným vzdělávání až k diplomu „Expertin Spiraldynamik®“. Mým hlavním cílem v základních kurzech Spiraldynamik® je učit, jak by se měl pohyb učit. Aby pohyb dával smysl, abychom objevili jeho potenciál, abychom využili naplno stavby lidského těla ve svůj prospěch.

co mám ráda

Fyzioterapie mě plně pohltila. O tom není pochyb. S tím souvisí samozřejmě i organizování kurzů Spiraldynamik® a poskytování terapeutům možnost se dál vzdělávat a prohlubovat své znalosti ve Spiraldynamik®.
Odjakživa jsem milovala poznávání, pozorování světa kolem sebe. A je jedno, zda to bylo skrze semináře pro poznávání sama sebe, nebo skrze knihy, které vás zavedou do jiných dimenzí, či skrze návštěvy rozličných koutů světa. Asi nejvíce mě ovlivnila návštěva Indie, kde vnímáte, přijímáte a NEposuzujete.
Ráda si hraji se slovy, a tak odborné korektury překladů knih Spiraldynamik® z němčiny do češtiny bývají jedno velké dobrodružství.
Miluji pohyb, přírodu a moji rodinu: sourozence, moje děti, jejich partnery a moje vnoučata.