8.–9. 1. 2022
INFORMAČNÍ KURZ
Trup v pohybu s informačním blokem o konceptu Spiraldynamik®

Víkend plný praktických informací o funkční biomechanice lidského trupu. Součástí je informační kurz Spiraldynamik®.