Abstrakta, II. Mezinárodní konference fyzioterapeutů, 9.-10.9.2005, Brno

Učíme se pohyb – učíme pohyb. Lenka Kazmarová, Fyzioterapie, Praha Pohyb je život. Předpoklady pro správný pohyb si každý přinášíme na svět, jsou dány geneticky. Naše pohybová „motornost“ či nemotornost je tedy předurčena. V průběhu miliónu let, kdy se člověk vyvíjel, vzpřímil se, začal chodit po dvou a používat ruce jako pracovní nástroj, se lidské tělo[…]