Abstrakta, 21. Celostátní odborná ergoterapeutická konference, 29.-30.9.2009 – „Horní končetina z pohledu Spiraldynamik ® “

„Horní končetina z pohledu Spiraldynamik ® “  Lenka Kazmarová   Naše ruce skoro nikdy neodpočívají, v průběhu života X milionkrát spojíme a rozpojíme naše ruce, uchopíme a pustíme…. V průběhu evoluce přestala horní končetina sloužit k lokomoci a vyvinula se v pracovní nástroj a nástroj mezilidské komunikace. Vzpřímením z polohy na všech čtyřech k napřímenému dvojnožci se vyvinuly[…]