Návod k použití vlastního těla

Pohyb je život a život je pohyb. Pohybový systém člověka se vyvíjel po mnoho milionů let, přizpůsoboval se podmínkám vzpřímení člověka na dvě končetiny pro pohyb vpřed – archaický pohybový vzor – pro chůzi. V anatomické struktuře lidského těla je ukryta defi nice jeho smysluplného užívání, ve tvaru kostí, svalů, konstrukce kloubů. To, co příroda[…]

Malé osobní pohybové minutové wellness

Náprava chybných stereotypů je obtížná, ale možná v kterémkoli věku. Záleží jen na naší zodpovědnosti k našemu vlastnímu tělu, které je jen a jen naše, nepatří žádné instituci :-). Těmito slovy končil můj příspěvek do prvního čísla časopisu Wellness Book. A protože vím, že když řeknu „A“ sluší se říci i „B“, tak několik návodů pro „použití vlastního těla“. Stereotyp je: „jednotvárný,[…]

Konference České podologické společnosti 4.10.2014

Konference České podologické společnosti 4.10.2014 Lenka Kazmarová   Dobrý den, je mně potěšením , že vás mohu z tohoto místa pozdravit, vás všechny účastníky první konference České podologické společnosti, vás hosty této konference a samozřejmě pana Fešara prezidenta České podologické společnosti, který to má vše největší mírou na svědomí. Všichni jsme sem dnes většinou přišli[…]

Podiatrické listy 3/2011 – Spiraldynamik® – „návod pro použití pro naše vlastní tělo”

Spiraldynamik® – „návod pro použití pro naše vlastní tělo Lenka Kazmarová, učitel Spiraldynamik®   Spiraldynamik® – pohybový koncept, který hodnotí držení těla a jeho pohybové chování podle konstrukčních principů, které jsou shodné s principy přírody, které jsme součástí. Pochopení principů Spiraldynamik® nám umožňuje hodnocení a učení pohybu. Nápravou chybných stereotypů – vědomým učením pohybu můžeme předcházet,[…]

Abstrakta, 21. Celostátní odborná ergoterapeutická konference, 29.-30.9.2009 – „Horní končetina z pohledu Spiraldynamik ® “

„Horní končetina z pohledu Spiraldynamik ® “  Lenka Kazmarová   Naše ruce skoro nikdy neodpočívají, v průběhu života X milionkrát spojíme a rozpojíme naše ruce, uchopíme a pustíme…. V průběhu evoluce přestala horní končetina sloužit k lokomoci a vyvinula se v pracovní nástroj a nástroj mezilidské komunikace. Vzpřímením z polohy na všech čtyřech k napřímenému dvojnožci se vyvinuly[…]

Abstrakta,IV. Mezinárodní konference fyzioterapeutů, 4.-5.9.2009, Brno – „Nové omyly – aneb jak na hallux valgus?“

“Nové omyly – a neb jak na hallux valgus?“ – Fyzioterapie dle konceptu Spiraldynamik® Lenka Kazmarová Nohy jsou našimi kořeny, které nám umožňují kontakt se zemí. Jsou naší základnou, která nás nese po celý život. Naše nohy mají „dar“ velkého cítění a vnímání, záhy je však obujeme do bot, a tím tuto schopnost postupně ztrácíme.[…]

Abstrakta, III. Mezinárodní konference fyzioterapeutů, 7.-8.9.2007 – Konzervativní terapie statických deformit nohou

Konzervativní terapie statických deformit nohou Lenka Kazmarová  Velké procento dospělé populace má problémy s nohama, ale v poslední době se zvyšuje procento problematiky nohou i u školních dětí. Typickými deformitami nohou jsou jak neaktivní příčná a podélná klenba, bolestivé halluxy, kladívkové prsty nebo vybočené paty. V oblasti kolenních kloubů to jsou časté zranění a artrózy a půjdeme-li[…]

Abstrakta, II. Mezinárodní konference fyzioterapeutů, 9.-10.9.2005, Brno

Učíme se pohyb – učíme pohyb. Lenka Kazmarová, Fyzioterapie, Praha Pohyb je život. Předpoklady pro správný pohyb si každý přinášíme na svět, jsou dány geneticky. Naše pohybová „motornost“ či nemotornost je tedy předurčena. V průběhu miliónu let, kdy se člověk vyvíjel, vzpřímil se, začal chodit po dvou a používat ruce jako pracovní nástroj, se lidské tělo[…]

I. Mezinárodní konference fyzioterapeutů, 09/2004 – Ramenní kloub z pohledu konceptu Spiraldynamik®

Ramenní kloub z pohledu konceptu Spiraldynamik® Lenka Kazmarová (Fyzioterapie, Praha) Věra Dolejší (Nemocnice, Liberec)   Ramenní kloub je závěsný aparát horní končetiny určující akční rádius naší ruky. Představuje přechodnou (přenosnou) jednotku mezi horní končetinou a trupem. Ztělesňuje interakci mezi chováním člověka k vlastnímu okolí a jeho zpětným působením na naše nitro. Rovnováha mezi konáním a bytím se projevuje[…]