Systém vzdělávání

KOMPETENCE ABSOLVENTŮ KURZŮ SPIRALDYNAMIK®

Témata

• Novinky ve Spiraldynamik® Vzdělávání | Diplom ve Spiraldynamik® Odborníci úrovně Intermediate

• Užívání slovní a obrazové značky Spiraldynamik®

 

Milí odborníci Spiraldynamik®,

zpětně s platností k 1. lednu 2013 upravuje Spiraldynamik® Akademie práva a možnosti týkající se vzdělávání ve Spiraldynamik® a zvýhodňuje tím    uživatele. Nově platí, že po dokončení úrovně Intermediate a absolvování kurzu Fachdidaktik 1 (odborná didaktika) a s doplňující zkouškou pro ukončení prvního vzdělávacího stupně, lze užívat slovní značku Spiraldynamik®.

Všichni odborníci Spiraldynamik® (Move a Med), kteří již absolvovali kurzy Basic-, Intermediate a Intermediate Specific,mohou absolvovat kurz Fachdidaktik 1 a složit zkoušku, čímž si zajistí nová, výše uvedená práva.

Nové možnosti po absolvování úrovně Intermediate & složené zkoušce & písemné dohodě

• Užívání titulu Diplomovaný odborník Spiraldynamik® Level Intermediate

• Užívání registrované značky Spiraldynamik® pro reklamní cíle (např. v rubrice nabídky na homepage nebo na letácích)

• Spiraldynamik® smí být uvedena v rámci nabídky akreditovaného vzdělání pro individuální hodiny a skupinové lekce, které trvají max. 3 hodiny

• Cílová skupina, které se nabídka týká, je omezena na profesně běžnou cílovou skupinu: Pacienti u terapeuta, žáci jógy u učitelů jógy etc.

Tři příklady:

• Fyzioterapeut může:  uvést Spiraldynamik® jako nabídku na dveřích své praxe, letácích, vizitkách a webových stránkách takto :

Fyzioterapie Marie Vzorová: Manuální terapie I Spiraldynamik® I lymfdrenáže I etc.

• Učitelka jógy může o svém programu komunikovat takto:

Yogastudio XY: Iyengar® Yoga I Spiraldynamik® I Viniyoga I etc.

• V oblasti tance a gymnastiky:

TanzstudioXY: Modern Dance I Pilates I Spiraldynamik®

Podmínkou pro získání oprávnění smět užívat slovní značku Spiraldynamik® je podepsání bezplatné, písemné a

vypověditelné dohody s následujícím obsahem:

• Ukončené kurzy: Basic, Intermediate, minimálně jeden Intermediate Specific a Fachdidaktik 1

• Úspěšně složená zkouška – Level Intermediate

• Odborné vzdělání: Užívání značky je možné jen v rámci uznané odborné práce s pohybem, např. fyzioterapie, ergoterapie, gymnastika,jóga, fitness, pedagogika tanec etc.

• Nabídka obsahuje individuální terapie, jakož i konzultace a/ nebo skupinový trénink, maximálně 3 hodinnový. Pozor: Pojem “terapie” smí z právního hlediska užívat jen terapeuti s odpovídajícím profesním oprávněním

• Prezentace na webu: Popisné texty týkající se Spiraldynamik® dává většinou k dispozici Spiraldynamik® Akademie: Na výběr jsou různě dlouhé textové předlohy, které musí být převzaty nezměněné.

 

Struktura vzdělávání konceptu Spiraldynamik ® /SD

Spiraldynamik ®   Basic – 4 x 4 dni

cíl: pochopení principů SD

základy anatomie, archaické pohybové vzory, funkce, základy učení pohybu

pochopení, zažití, porozumění – principům SD, anatomii, učení pohybu

Spiraldynamik ®  Intermediate 1 – 5 dní

cíl: prohloubení a zdokonalení poznatků z kurzu Basic

fyziopedagogika, navedení pohybu, použití / aplikace

Spiraldynamik ®  Intermediate Specific – 4-7.dní

cíl: prohloubení a využití principů Spiraldynamik, cílené odborné zaměření: 3D silový trénink , 3D práce s tělem, Spiraldynamik – Jóga

transfer – konkrétní obor – specializace

Spiraldynamik ® – oborová didaktika  I – 2 dny

kompetence – odborné, sociální

komunikace

fyziopedgogika a didaktika

Komunikace I – 2 dny

Level Intermediate – závěrečná zkouška – Diplom Level Intermediate

 

Spiraldynamik ®  Advanced – Diplom Advanced

předpoklad je absolvování kurzů: Basic, Intermediate 1, Intermediate Specific,

Oborová didaktika I, Komunikace I

profesionální vzdělání se skládá se ze tří bloků:

Oborová didaktika II  2 dny

Komunikace II 2dny

Asistence učiteli SD při kurzu Spiraldynamik Basic / 16 dní

Zkouška – teoretická, praktická  / 1den

– interdisciplinární, kreativita, vyučování,vedení

Kompetence po absolvování jednotlivých stupňů vzdělávání v konceptu Spiraldynamik ®  jsou specifikovány v tabulce kompetencí.