Komunikace

Tento kurz je součástí nové koncepce vzdělávání v konceptu Spiraldynamik®.
Podmínkou pro účast na kurzu je absolvování základního kurzu Basic.

Absolvování kurzu Komunikace I je předpokladem a podmínkou k účasti na kurzu Oborová Didaktika I, který uzavírá další vzdělávání ve Spiraldynamik® na úrovni Intermediate.

Cílem tohoto kurzu je získat znalosti, dovednosti  a reflexi v oblasti komunikace, potřebné pro efektivní, exaktní a cílené zprostředkování Spiraldynamik® klientům a pacientům.

 

Obsah kurzu:

  • Základní poznatky profesní komunikace
  • Komunikační dovednosti důležité pro interakci s pacientem/ klientem v praxi, s kolegy a nadřízenými
  • Výcvik metod a technik na modelových situacích především ve fyzioterapeutické a fyziopedagogické praxi, specificky pro práci se Spiraldynamik
  • Analýza verbální a neverbální komunikace
  • Zvláštnosti hlasu, řeči a empatie v komunikaci
  • Teorie a příčiny, následky a spouštěče konfliktů
  • Přínos a význam dobře zvládnuté komunikace
  • Model sebemotivace ke zvládání konfliktních a zátěžových situací, důležitý i pro prevenci syndromu vyhoření

Metodika:

Prezentace teoretických základů. Praktické procvičení teorie.

Kurz je koncipován jako interaktivní, zaměří se na individuální situaci účastníků, nabídne testy, nácvik technik a platformu pro výměnu zkušeností a společného nalezení řešení pro konkrétní problémové situace, které souvisejí s tématem komunikace.