Spiraldynamik® Intermediate Specific

Spiraldynamik® Intermediate Specific

Kurz je určen pro absolventy základního kurzu Spiraldynamik® Basic.

4 – 7 dní intenzivního učení – prohlubování znalostí konceptu Spiraldynamik ®  v malé skupině (min. počet 12 – max. 16).

Stěžejním tématem těchto intenzivního kurzu je aplikace pohybových principů Spiraldynamik ® v práci s tělem.

Obsah kurzu 3D silový trénink

součástí 3D tréninku je jak silový trénink tak i trénink pohyblivosti a sensomotoriky
koncentrace na kvalitativní aspekty inteligentního tréninku
integrace anatomicky fuknčních základů  Spiraldynamik ® do 3D tréninku
ukázky realizace procesu Spiraldynamik ®  v různých tréninkových formách
propracování metodicko – didaktických postupů
prohloubení s propracování vlastních pohybových kompetencí, integrace získaných dovedností do vlastního pohybového repertoáru a do profesionální práce

Obsah kurzu 3D práce s tělem

aplikace všeobecných anatomicky funkčních znalostí z kurzu Spiraldynamik ® Basic do práce s tělem
kreativní nasazení principů Spiraldynamik® v jednotlivých krocích práce s tělem a do celého průběhu 3D masáže
jistota v manuálních technikách v jejich 3d anatomické kvalitě
posunutí vnímání ve vlastním těle a praktické kompetence ve 3D práci s tělem

Certifikát

Po absolvování kurzu – je vystaven Certifikát Spiraldynamik ®  Intermediate Specific vydaný Spiraldynamik® Akademií

Certifikát opravňuje k:

Integraci – bez reklamy – Spiraldynamik ® do osobních činností

Využívat nabídky pro Inseider

Účast na dalším vzdělávání Spiraldynamik ®

Certifikát neopravňuje k:

Používat známku Spiraldynamik ® a oficiálního loga k reklamě.

Reprezentovat Spiraldynamik ve formě přednášek, kursů apod.

Vystavovat certifikáty v souvislostech se Spiraldynamik.

Nabízet Spiraldynamik ® v nabídce.