Spiraldynamik® Intermediate 1

Kurz Spiraldynamik® Intermediate 1

Kurz je určen pro absolventy základního kurzu Spiraldynamik® Basic.

5 dní intenzivního učení – prohlubování znalostí konceptu Spiraldynamik ®  v malé skupině (min. počet 6 – max. 12).

Předpoklady: úspěšné absolvování Spiraldynamik ®  Basic (základní kurz SD)

1.Cíl

 • preciznost, jistota a kreativita v používání konceptu Spiraldynamik ®
 • porozumět a používat jedinečnost pohybového učení
 • rozvíjet nové učení a strategii terapie
 • zdokonalovat 3d vedení pohybu
 • prohloubit vlastní vnímání držení a provedení rytmicky dynamického pohybu

2.Obsah kurzu

 • učení pohybu : učební modely, strategie učení, metodicko – didaktická strategie
 • spirálně-dynamické principy jsou těžištěm pro učení pohybu
 • pedagogické vedení: učení pohybu zaměřené na individuální pohybové deficity v kontextu s principy Spiraldynamik®
 • terapeutické nasazení: strategie a použití, hledání možností a hranic ve vlastních dovednostech
 • trénink technik: preciznost vedení 3d pohybu s diferencováním obrazu pohybu a vnímání pohybu
 • osobní vývoj: poznávání vlastního potenciálu a deficitu, cílená práce s tělem, učení pohybu a integrace do různých pohybových činností

3.Metodika:

Vychází se z obsah kurzu Basic, který bude dále prohlubován, jak teoreticky tak prakticky.

Diferenciální učení připouští hloubání a experimentování: přes chyby se učíme a poznáváme nové procesy učení pohybu, které tím prohlubujeme.

Propracovávání terapeutických modelů pro terapii a učení pohybu.

Pracuje se ve skupinách s praktickými příklady pro terapii a učení pohybu, a  intenzivně se procvičují ve dvojicích. V malé skupině se nabízí příležitost obdržet ihned přímý feedback od vedoucího kurzu.

Jsou zařazeny rozcvičky z různých pohybových disciplín. Pohybová zkušenost znamená, prožít si pohyb ve vlastním těle, skrze pohyb individuálně pracovat na svých vlastních slabinách i síle.

 

4.Časový rozvrh

5 dní výuky –  47 vyučovacích jednotek á 45 min.

4 VJ  – teoretické znalosti anatomie, biomechaniky a fyziologie pohybu

7 VJ  –  patologie, analýza pohybu, vyšetření a dokumentace

14 VJ  –  strategie učení, techniky vedení pohybu s pomocí vybraných příkladů, výcvik – praktická cvičení

14 VJ  –  terapie na podkladě spiralně-dynamických principů

6 VJ  –  interdisciplinární pohybový trénink

2 VJ –   reflexe vlastní práce, komunikace, diskuse

 

5.Certifikát

Po absolvování kurzu (plná účast) – je vystaven Certifikát Spiraldynamik ® Intermediate 1

Certifikát opravňuje k:

Integraci – bez reklamy – Spiraldynamik ®  do osobních činností

Využívat nabídky pro Inseider

Účast na dalším vzdělávání Spiraldynamik ®

Certifikát neopravňuje k:

Používat známku Spiraldynamik ® a oficiálního loga k reklamě

Reprezentovat Spiraldynamik® ve formě přednášek, kurzů apod.

Vystavovat certifikáty v souvislostech se Spiraldynamik®

Nabízet Spiraldynamik® v nabídce