Oborová didaktika 1

 Oborová didaktika 1

Osobní a odborné kompetence zobrazují dvě stěžejní témata v modulu „Odborová didaktika 1.“ Obsah výuky se musí dále prohlubovat v samostudiu až ke zkoušce Level Intermediate, nebo až ke stupni Advanced.

Cíl

Cílem kurzu je naučit se v rámci svého profesního zaměření zprostředkovávat SD vhodně a cíleně, odborně spouštět učební procesy u pacientek/ pacientů a klientek/ klientů, tyto procesy podpořit a vést a také je v rámci evaluace (autodiagnostiky) reflektovat.

Obsah

  1. metodicko-didaktické základy
  2. základy komunikace
  3. praktické učební cvičení s obsahem Spiraldynamik® :     •  prezentovat a objasnit základní principy                          • objasnit a demonstrovat 3D-anatomii     • instruktáž pohybu ve vlastním poli působnosti/odbornosti  •  manuální navedení pohybu – precizně a jasně   •umět odpovídat na otázky

budou reflektovány, podporovány a individuálně získávány odborné, sociální a osobní kompetence prostřednictvím obsahu Spiraldynamik®

Metodika

Teoretické základy budou prezentovány v krátkých referátech, rozvíjeny ve skupinové práci a diskusi. Praktické cvičení se budou propracovávat na místě na bázi teoretických základů v malých skupinách, a prezentovány a reflektovány před plénem. Učební proces je propracováván přes vlastní zkušenost a poznání.

18 hodin : metodicko – didaktický trénink

3 hodiny:   reflexe vlastní práce a komunikace, diskuse

Příprava

Doporučení: zopakovat a propracovat obsahy kursů Basic a Intermediate.

 

Certifikát:

Po absolvování kurzu – je vystaven Certifikát Spiraldynamik ® o absolvování vydaný

Akademií Spiraldynamik®.

Certifikát opravňuje k:

Integraci – bez reklamy – Spiraldynamik ® do osobních činností

Využívat nabídky pro Inseider

Účast na dalším vzdělávání Spiraldynamik ®

Certifikát neopravňuje k:

Používat známku Spiraldynamik ® a oficiálního loga k reklamě.

Reprezentovat Spiraldynamik ve formě přednášek, kursů apod.

Vystavovat certifikáty v souvislostech se Spiraldynamik.

Nabízet Spiraldynamik ® v nabídce.