Podiatrické listy 3/2011 – Spiraldynamik® – „návod pro použití pro naše vlastní tělo”

Spiraldynamik® – „návod pro použití pro naše vlastní tělo

Lenka Kazmarová, učitel Spiraldynamik®

 

Spiraldynamik® – pohybový koncept, který hodnotí držení těla a jeho pohybové chování podle konstrukčních principů, které jsou shodné s principy přírody, které jsme součástí. Pochopení principů Spiraldynamik® nám umožňuje hodnocení a učení pohybu. Nápravou chybných stereotypů – vědomým učením pohybu můžeme předcházet, ale i napravovat již vzniklé přetížení v jednotlivých částech našeho těla.

Nohy jsou našimi kořeny, které nám umožňují kontakt se zemí. Jsou naší základnou, která nás nese po celý život. Naše nohy mají „dar“ velkého cítění a vnímání, záhy je však obujeme do bot, a tím tuto schopnost postupně ztrácíme. A nejen to, ale „ochuzujeme“ i centrální nervovou soustavu (CNS) o mnoho cenných informací, které jim nohy předávají, a které pak nemohou zpětně ovlivňovat pohybové chování našich nohou a celého našeho těla. Všichni dobře známe jaké to je chodit „bosky“ v mokré trávě,a nebo po kamínkách. Naše tělo se bude v každém z těchto případů pohybovat jinak. A nebo si to už nepamatujete? Protože bosi nechodíte? A co děti? Znají tento pocit? A chodí někdy bosi?

Lidská noha má geniální anatomickou stavbu. Není kůstky, vazu či svalu, který by neměl svoji, i když sebemenší, funkci v této „tělesné architektuře“, která je podporována konstrukčními principy polarity a spirálního stočení – sešroubování, principem tensegrity, klínu a vlny.

Opomineme-li dědičný faktor, kterému je přiznáváno určité procento z různých příčin vzniku deformit nohou, kde budeme hledat další z příčin? Jsou to doopravdy jen „špatné boty“, které jsou uváděny jako jeden z dalších faktorů? A nebo je to spíše „špatné nošení“ bot? Tzn. jak vnímáme a používáme svoje nohy, resp. dolní končetiny a trup?

Je hallux valgus, neaktivní klenba nohy, vbočená pata apod. – příčina a nebo důsledek? Dědičné faktory neovlivníme, ale používání nohou ano.

Hallux a ostatní „vady“nohou jsou často důsledkem nekoordinovaného používání nohy – chodidla, celé dolní končetiny, ale často i chybějícího vzpřímení páteře a 3d mobility pánve. Odchylky od anatomicky dané osy dolní končetiny se projeví nestabilitou v kloubech a svalovou dysbalancí na různých úrovních celé končetiny.

Jak vypadá noha – chodidlo z pohledu konceptu Spiraldynamik®?

Dva póly proti sobě stojící a proti sobě trojrozměrně se pohybující. Jednosměrné 3d sešroubování paty jako jednoho pólu a přednoží jako druhého pólu. Přičemž pata stabilizuje a podporuje 3d pohyb přednoží. 3d sešroubováním vzniká aktivně jak příčná tak podélná klenba, která je kostěně podpořena anatomickou konstrukcí v oblasti tarzálních kostí (klínovitý tvar klínových kůstek) a jištěna geniálním uspořádáním vazů a svalů nohy.

Konstrukční principy se prolínají celou osou dolní končetiny. Polarita je také – pól hlavice kyčelního kloubu a pól příčná klenba. Mezi těmito póly jsou spirálně stočené dlouhé kosti, kost stehenní stočena zevně s převahou zevních rotátorů kyčelních kloubů, bérec se stačí do vnitřní rotace. Toto sešroubování dlouhých kostí se děje v oblasti kolenního kloubu, pouze v tomto případě se mohou zkřížit zkřížené vazy kolene, a tím dostáváme stabilitu do osy dolní končetiny a předpoklad pro stabilitu v oblasti chodidla. Toto sešroubování je anatomicky dané a odchýlením vznikají přetížení a dysbalance.

Pochopením principů stavby lidského těla se nám otvírá mnoho možností pro cílenou pohybovou terapii, ale i pro zhodnocení postavení dolní končetiny a její osy, která výrazně ovlivňuje zátěž chodidla. Korekce postavení chodidla, kterou nám umožňuji různé typy vložek do bot, jsou námi přijímány často pasivně. Bez vědomé aktivity v korekci postavení nohy – dolní končetiny a často i vyšších etáží našeho těla, pak řešíme problematiku jen částečně.

„Nové“ učení vnímání našich vlastních nohou a jejich používání je cesta k nápravě toho co jsme si samy nevědomě během svého života „vypěstovali“. Převzít si zodpovědnost za své nohy, za své tělo – za to jak se hýbeme – resp. jak své tělo používáme je cesta k nápravě již vzniklých problémů a prevence před vznikem dalších přetížení v našem těle.

Tento „návod” nám dává pohybový koncept Spiraldynamik®.

Vyvarujme se velkých omylů, kterými může být např. operace halluxu, která by byla pouze kosmetickou záležitostí, ale také typ operace, která nebere v úvahu zachování funkce nohy.

Velkým omylem je i nevhodně vedená pohybová terapie, která je úzce zaměřena na „ohýbání palce“ bez pochopení všech anatomických souvislostí pohybu dolní končetiny – od kyčelního kloubu až k palci.

Velkým omylem je hlavně „myslet si“, že řešení jsou pouze „pasivní“ bez naší vlastní aktivity – vnímání nohou a bez jejich vědomého používání.

 

Je řada odborníků a je řada pohledů na problematiku nohou a řada řešení…