Konference České podologické společnosti 4.10.2014

Konference České podologické společnosti 4.10.2014

Lenka Kazmarová

 

Dobrý den,

je mně potěšením , že vás mohu z tohoto místa pozdravit, vás všechny účastníky první konference České podologické společnosti, vás hosty této konference a samozřejmě pana Fešara prezidenta České podologické společnosti, který to má vše největší mírou na svědomí.

Všichni jsme sem dnes většinou přišli a věřím, že i odejdeme, a to ne jinak, než po dvou končetinách, tak jak je začal pračlověk používat před miliony let k pohybu vpřed. A kdy od tohoto pohybu oprostil horní končetiny a začal je použivat k obživě a jako pracovní nástroj.

To že používáme dolní končetiny k chůzi je již v dnešní době pro nás samozřejmostí, zrovna tak to, že naše horní končetiny používáme k našim denodenním činostem a k činostem pracovním a zájmovým.

Také je většinou samozřejmostí, že nás rodiče obuli do bot, naše nohy začaly být chráněny před chladem, zraněním a nečistotou. Ale tím jsme také nohu omezili v pohybu a přirozenému vnímání a prociťování povrchu po kterém se pohybujeme, a o informace, které se přes receptory z našich nohou dostávájí do centrální nervové soustavy.

Cítím jakou silou musím došlápnou na zem, když jdu po dlažbě nebo po ledu a nebo v mechu? Ztratili jsme schopnosti balanční, které májí naše chodidla pro vyrovnávání nerovností povrchu po kterém šlapou – to nám dnes nahrazuje pevná podrážka a „vypolstrované“ boty. Aby noha procítila že je v kontaktu ze zemí a mohly se zřetězit impulsy k archaickému pohybu – chůzi, musí noha pěkně „přidupnout“ větší silou, abychom překonali tu vrstvu či vrstvy pod naším chodidlem. Tento otřes se však přenáší do vyšších etáží našeho těla, a to do kolenních kloubů kyčlí, páteře nebo až do hlavových kloubů. Můžete to pozorovat když půjdete bosky po dřevěné podlaze, tak vaší chůzi budete velmi dobře slyšet. Našlapujeme měkce a potichu jako kočky a nebo dupeme ?

Jak používáme dolní končetiny a naše chodidla výrazně ovlivnila i evoluce, z člověka chodícího se stal a stále více stává člověk sedící. A chodíme čím dál tím méně. Toto můžeme pozorovat i u dětí, které větší měrou sedí, hlavně u dětí chodících již do školy. Chybí jim přirozený pohyb (běhání hopsání, skákání, lezení), který je důležitý pro přirozený rozvoj síly a volnosti, nejen dolní končetiny, ale celého těla.

A dostáváme se do začarovaných kruhů a spirál v používání nejen chodidla a dolní končetiny ale i celého pohybového systému. Tím, že používáme naše tělo trochu jinak, a často hodně jinak než k čemu bylo a je vystavěno a k čemu slouží jeho konstrukční stavba.

Spiraldynamik ®   – „inteligentní pohyb“ je terapeutický pohybový koncept.

Koncept Spiraldynamik ® se dívá na nohu a celé tělo s pohledu evoluce, z pohledu jak tělo používáme a využíváme genialitu konstrukční stavby lidského těla. Které jsou nadřazeny principy polarity, spirálního stočení, principy vzpřímení, klenby a vlny. Tyto principy nejsou jiné, než ty které se vyskytují v přírodě kolem nás.

Dr.Larsen jeden ze zakladatelů konceptu Spiraldynamik ® řekl:

„ Princip je perfektní – lidé jsou na cestě hledání tohoto principu“ – v hledání pochopení toho čím nás příroda obdarovala.
A tak díváme-li se na problematiku nohy a celé dolní končetiny, klademe si otázky:

Je to příčina a nebo důsledek?

Jak naše tělo používáme v denodenních činnostech?

Je náš pohyb koordinovaný a nebo nekoordinovaný?

Je osa dolní končetiny korektní? Spirálně sešroubovaná ? Tak jak je to naprogramováno již v kostěné stavbě?

Zůstává spirální sešroubování chodidla jak ve fázi odrazu tak dopadu?

Jak pracuje chodidlo v každé jednotlivé fázi kroku?

A můžeme si klást mnoho dalších a dalších otázek.

Známe-li :

  • principy anatomické struktury lidského těla
  • dynamiku pohybu – v archaickém pohybovém vzoru – v chůzi – který se line celým našim tělem od palce u nohy až k hlavě a zpět od hlavy až k palci
  • umíme-li posoudit koordinovaný a nekoordinovaný pohyb

A v neposlední řadě umíme-li spolupracovat s naším klientem a naučit ho:

  • jak může opět začít vnímat své tělo
  • pochopit proudění pohybu v těle s jeho danými zákonitostmi a podporovat ho v integraci naučeného v denních a pohybových činnostech

Pak jsme našli cestu:

  •  k nápravě již vzniklých změn na úrovni kloubů , svalů a vazů a to ve smyslu jak mobility a dynamiky tak i stability
  •  k nápravě obnovy špatných pohybových návyků / stereotypů a tím ovlivnění správného zatěžování dolní končetiny a chodidla

Ale najít cestu nepostačí, to co je důležité je to vše používat, pak máme velkou šanci ke změně.

Pohybová aktivita kloubů , vazů a svalů dolní končetiny má mnoho dalších účinků a to pro další systémy v našem těle:

  • jako podpora žilního návratu a prokrvení dolních končetin – známe jako žilní pumpu
  • podpora lymfatického systému a samozřejmě systému nervového
  • a samozřejmě i kvalitu a elasticitu kůže.

 

Jednotlivé odbornosti, které pracují s problematikou nohy jsou zavalovány klienty s různými bolestmi a problémy.

Je velmi dobré a řekla bych že téměř nutností, aby byli vzájemně informováni o svých léčebných přístupech a postupech, ale i o možnostech prevence.

Pak máme možnost poskytnout informaci našim klientům „ co mohou dělat“ kde mají začít“ kam mohou jít“ již teď, když se poprvé objeví nějaký problém.

Tady vidím velkou roli v práci vás pedikérek a pedikérů (budoucích podologů), protože vy často jako první vidíte začínající změny jako např. odchylování v postavení a tvarů nohy či prstů, jako je halux valgus nebo kladívkové prsty, či otlaky pod bříšky prstů z důvodů neaktivní klenby nohy. Ale i kvalitu kůže a prokrvení nohy. A také jako první můžete vaše klienty na tyto změny upozornit a dát jim informaci kde a na koho se obrátit.

A ne jinak je tomu ve všech dalších odbornostech.

Jeden z nelehkých úkolů nás všech, kteří pracujeme s lidským tělem, nezávisle na tom na které úrovni, jako pedikéři, jako fyzioterapeuté či jako lékaři, je motivovat naše klienty, aby převzali zodpovědnost za své tělo. Od nás dostávají mnoho informací a doporučení a velkou podporu, ale jak s nimi záchází je pouze jen jejich volba. A tuto volbu má každý z nás, jak používám své tělo, své nohy a zda mohu a hlavně chci něco změnit ku prospěchu svého zdraví.

Vznik České podologické společnosti, ve které se setkává mnoho odborníků z rozličných odborností, a jejichž cílem a objektem zájmu je noha, dává velký smysl a zasluhuje velkou podporu.

Přeji vám všem mnoho nadšených spolupracujících kolegů, a mnoho nadšených klientů, kteří již pochopili, že pro své zdraví musí i oni přiložit ruku k dílu 🙂

Budu se těšit na setkání s vámi při dalších zajímavých akcí pro krásu našich nohou 🙂