I. Mezinárodní konference fyzioterapeutů, 09/2004 – Ramenní kloub z pohledu konceptu Spiraldynamik®

Ramenní kloub z pohledu konceptu Spiraldynamik®
Lenka Kazmarová (Fyzioterapie, Praha)
Věra Dolejší (Nemocnice, Liberec)

 
Ramenní kloub je závěsný aparát horní končetiny určující akční rádius naší ruky. Představuje přechodnou (přenosnou) jednotku mezi horní končetinou a trupem.
Ztělesňuje interakci mezi chováním člověka k vlastnímu okolí a jeho zpětným působením na naše nitro. Rovnováha mezi konáním a bytím se projevuje uvolněným ramenním pletencem a pohyblivým ramenním kloubem.

Trojrozměrný akční rádius ruky je umožněn volnou konstrukcí ramenního kloubu, který umožňuje pohyb v prostoru – kulovitý kloub se všemi stupni volnosti.
Ramenní kloub zprostředkovává mobilitu paže a musí zajistit dostatečně silný převod zátěže mezi centrem a periferií.
Koordinovaný ramenní kloub zajišťuje maximální stabilitu a plnou mobilitu paže.
Stabilita ramenního kloubu závisí na umístění a centraci kloubní hlavice v jamce, stejně jako na postavení lopatky vůči hrudníku.

Koncept Spiraldynamik® posuzuje ramenní kloub jako trojrozměrnou koordinační jednotku. Její oba dva póly – lopatka a hlavice humeru – mají anatomické předpoklady pro 3D hybnost. Při pochopení principů Spiraldynamik® se nám otevírají nové možnosti jak v hodnocení, terapii, tak ve vedení a uvědomění pohybu v ramenního kloubu.

 
 
Motto: velké procento všech čtyřicetiletých naší populace trpí dnes degenerativními potížemi v oblasti ramenního kloubu – jedním z důvodů těchto problémů je necentrované uložení kloubní hlavice v jamce ramenního kloubu