Abstrakta,IV. Mezinárodní konference fyzioterapeutů, 4.-5.9.2009, Brno – „Nové omyly – aneb jak na hallux valgus?“

“Nové omyly – a neb jak na hallux valgus?“ – Fyzioterapie dle konceptu Spiraldynamik®

Lenka Kazmarová

Nohy jsou našimi kořeny, které nám umožňují kontakt se zemí. Jsou naší základnou, která nás nese po celý život. Naše nohy mají „dar“ velkého cítění a vnímání, záhy je však obujeme do bot, a tím tuto schopnost postupně ztrácíme. A nejen to, ale „ochuzujeme“ i naši CNS o mnoho cenných informací, které pak nemohou zpětně ovlivňovat chovaní našich nohou a nejen jich.

Lidská noha má geniální anatomickou stavbu. Není kůstky, vazu či svalu, který by neměl svoji, i když sebemenší, funkci v této „tělesné architektuře“, která je podporována principy polarity a spirálního stočení, principem klínu a vlny.

Opomineme-li dědičný faktor, kterému je přiznávána jedna z příčin vzniku deformit nohou, mezi které patří hallux valgus, kde budeme hledat další z příčin? Jsou to doopravdy jen „špatné boty“, které jsou uváděny jako jeden z dalších faktorů? A nebo je to spíše „špatné nošení“ bot? Tzn. jak vnímáme a používáme svoje nohy, resp. celou dolní končetinu?

A proto další otázka: je hallux valgus – příčina a nebo důsledek?

Dědičné faktory neovlivníme, ale používání nohou ano.

Hallux je často důsledkem nekoordinovaného používání nohy, celé dolní končetiny, ale často i chybějícího vzpřímení páteře a 3d mobility pánve. Odchylky od anatomicky dané osy dolní končetiny se projeví nestabilitou v kloubech a svalovou dysbalancí.

Pochopením principů stavby lidského těla se nám otvírá mnoho možností pro cílenou pohybovou terapii. K opětovnému učení vnímání našich vlastních nohou a jejich používání. To je vždy samozřejmě závislé na „ochotě“ pacienta pracovat se svým vlastním tělem a převzít za něj zodpovědnost. Ale také na schopnostech fyzioterapeuta jej to naučit.

Velkým omylem může být operace halluxu, která by byla pouze kosmetickou úpravou, ale i typ operace, která nebere v úvahu zachování funkce nohy.

Velkým omylem je ale i nevhodně vedená pohybová terapie, která je úzce zaměřena na „ohýbání palce“ bez pochopení všech anatomických souvislostí pohybu dolní končetiny – od kyčelního kloubu až k palci.

Vyvarujme se fyzioterapeutických omylů nejen v případě halluxů!