Abstrakta, II. Mezinárodní konference fyzioterapeutů, 9.-10.9.2005, Brno

Učíme se pohyb – učíme pohyb.
Lenka Kazmarová, Fyzioterapie, Praha

Pohyb je život. Předpoklady pro správný pohyb si každý přinášíme na svět, jsou dány geneticky. Naše pohybová „motornost“ či nemotornost je tedy předurčena.
V průběhu miliónu let, kdy se člověk vyvíjel, vzpřímil se, začal chodit po dvou a používat ruce jako pracovní nástroj, se lidské tělo přizpůsobovalo těmto novým podmínkám. Celý tento evoluční vývoj můžeme pozorovat u novorozence, kdy se během jediného roku života naučí používat svůj pohybový aparát – nikdo ho to neučí.

Spiraldynamik® – je pohybový koncept, který hodnotí lidský pohyb a učí správně vedenému trojrozměrnému pohybu. Přetížení pohybového aparátu je velmi často způsobeno chybnými pohybovými stereotypy, které jsme získali nesprávným používáním svého těla. Náprava chybných stereotypů je obtížná, ale možná.
Závisí to na dobrém vedení terapeutem, který musí mít jasnou představu o trojrozměrném pohybu a jeho vedení, podloženou znalostmi anatomie a biomechaniky. Stejně důležité však je, aby terapeut sám pohyb „uměl“ – uvědomění a procítění pohybu je nezbytné.
To co učím – musím sám umět.