Abstrakta, 21. Celostátní odborná ergoterapeutická konference, 29.-30.9.2009 – „Horní končetina z pohledu Spiraldynamik ® “

„Horní končetina z pohledu Spiraldynamik ® “

 Lenka Kazmarová

 

Naše ruce skoro nikdy neodpočívají, v průběhu života X milionkrát spojíme a rozpojíme naše ruce, uchopíme a pustíme….

V průběhu evoluce přestala horní končetina sloužit k lokomoci a vyvinula se v pracovní nástroj a nástroj mezilidské komunikace.

Vzpřímením z polohy na všech čtyřech k napřímenému dvojnožci se vyvinuly horní končetiny k výkonnému instrumentu s tisícerými možnosti „použití“.

Vzpřímením se změnil tvar hrudníku – lopatky jsou umístěné vzadu – paže na straně.

Trojrozměrný akční rádius paže je dán volnou konstrukcí ramenního kloubu, který umožňuje pohyb v prostoru – kulovitý kloub se všemi stupni volnosti.

Supinace a pronace předloktí jsou dalším znakem evolučního vývoje.

Pohyb vedení ruky k ústům je archaickým pohybovým vzorcem.

Kulová klenby ruky s opozicí palce – umožňuje silné a precizní uchopování.

Koncept Spiraldynamik® posuzuje lidské tělo jako trojrozměrnou dynamickou jednotku. Geniální 3D anatomická konstrukce dává předpoklad k ideálnímu, preciznímu a ekonomicky úspornému pohybu.

V anatomické struktuře hrají důležitou roli konstrukční principy – jako je princip polarity, klenby a spirálního stočení.

Při pochopení těchto principů se nám otevírají nové možnosti v terapii, v hodnocení pohybu, ve vedení a učení pohybu.