spiraldynamik.cz

  Tags: wellness

  wellness

  Návod k použití vlastního těla

  Srpen 18, 2015 0 comments 726 Hits

  Pohyb je život a život je pohyb. Pohybový systém člověka se vyvíjel po mnoho milionů let, přizpůsoboval se podmínkám vzpřímení člověka na dvě končetiny pro pohyb vpřed – archaický pohybový vzor – pro chůzi. V anatomické struktuře lidského těla je ukryta defi nice jeho smysluplného užívání, ve tvaru kostí, svalů, […]

  Malé osobní pohybové minutové wellness

  Srpen 18, 2015 0 comments 623 Hits

  Náprava chybných stereotypů je obtížná, ale možná v kterémkoli věku. Záleží jen na naší zodpovědnosti k našemu vlastnímu tělu, které je jen a jen naše, nepatří žádné instituci :-). Těmito slovy končil můj příspěvek do prvního čísla časopisu Wellness Book. A protože vím, že když řeknu „A“ sluší se říci i „B“, tak několik návodů pro […]