spiraldynamik.cz

  Spiraldynamik® Intermediate 1

  Spiraldynamik® Intermediate 1

  Říjen 2, 2015 ,,, Články 0 comments 1247 Hits

  Kurz Spiraldynamik® Intermediate 1 Kurz je určen pro absolventy základního kurzu Spiraldynamik® Basic. 5 dní intenzivního učení – prohlubování znalostí konceptu Spiraldynamik ®  v malé skupině (min. počet 6 – max. 12). Předpoklady: úspěšné absolvování Spiraldynamik ®  Basic (základní kurz SD) 1.Cíl preciznost, jistota a kreativita v používání konceptu Spiraldynamik ® […]

  Kurz Spiraldynamik® Intermediate 1

  Kurz je určen pro absolventy základního kurzu Spiraldynamik® Basic.

  5 dní intenzivního učení – prohlubování znalostí konceptu Spiraldynamik ®  v malé skupině (min. počet 6 – max. 12).

  Předpoklady: úspěšné absolvování Spiraldynamik ®  Basic (základní kurz SD)

  1.Cíl

  • preciznost, jistota a kreativita v používání konceptu Spiraldynamik ®
  • porozumět a používat jedinečnost pohybového učení
  • rozvíjet nové učení a strategii terapie
  • zdokonalovat 3d vedení pohybu
  • prohloubit vlastní vnímání držení a provedení rytmicky dynamického pohybu

  2.Obsah kurzu

  • učení pohybu : učební modely, strategie učení, metodicko – didaktická strategie
  • spirálně-dynamické principy jsou těžištěm pro učení pohybu
  • pedagogické vedení: učení pohybu zaměřené na individuální pohybové deficity v kontextu s principy Spiraldynamik®
  • terapeutické nasazení: strategie a použití, hledání možností a hranic ve vlastních dovednostech
  • trénink technik: preciznost vedení 3d pohybu s diferencováním obrazu pohybu a vnímání pohybu
  • osobní vývoj: poznávání vlastního potenciálu a deficitu, cílená práce s tělem, učení pohybu a integrace do různých pohybových činností

  3.Metodika:

  Vychází se z obsah kurzu Basic, který bude dále prohlubován, jak teoreticky tak prakticky.

  Diferenciální učení připouští hloubání a experimentování: přes chyby se učíme a poznáváme nové procesy učení pohybu, které tím prohlubujeme.

  Propracovávání terapeutických modelů pro terapii a učení pohybu.

  Pracuje se ve skupinách s praktickými příklady pro terapii a učení pohybu, a  intenzivně se procvičují ve dvojicích. V malé skupině se nabízí příležitost obdržet ihned přímý feedback od vedoucího kurzu.

  Jsou zařazeny rozcvičky z různých pohybových disciplín. Pohybová zkušenost znamená, prožít si pohyb ve vlastním těle, skrze pohyb individuálně pracovat na svých vlastních slabinách i síle.

   

  4.Časový rozvrh

  5 dní výuky –  47 vyučovacích jednotek á 45 min.

  4 VJ  – teoretické znalosti anatomie, biomechaniky a fyziologie pohybu

  7 VJ  –  patologie, analýza pohybu, vyšetření a dokumentace

  14 VJ  –  strategie učení, techniky vedení pohybu s pomocí vybraných příkladů, výcvik – praktická cvičení

  14 VJ  –  terapie na podkladě spiralně-dynamických principů

  6 VJ  –  interdisciplinární pohybový trénink

  2 VJ –   reflexe vlastní práce, komunikace, diskuse

   

  5.Certifikát

  Po absolvování kurzu (plná účast) – je vystaven Certifikát Spiraldynamik ® Intermediate 1

  Certifikát opravňuje k:

  Integraci – bez reklamy – Spiraldynamik ®  do osobních činností

  Využívat nabídky pro Inseider

  Účast na dalším vzdělávání Spiraldynamik ®

  Certifikát neopravňuje k:

  Používat známku Spiraldynamik ® a oficiálního loga k reklamě

  Reprezentovat Spiraldynamik® ve formě přednášek, kurzů apod.

  Vystavovat certifikáty v souvislostech se Spiraldynamik®

  Nabízet Spiraldynamik® v nabídce

   

   

   

  Written by lj
  Share It
  Your Comment