spiraldynamik.cz

  Oborová didaktika 1

  Oborová didaktika 1

  Říjen 2, 2015 ,,, Články 0 comments 1310 Hits

   Oborová didaktika 1 Osobní a odborné kompetence zobrazují dvě stěžejní témata v modulu „Odborová didaktika 1.“ Obsah výuky se musí dále prohlubovat v samostudiu až ke zkoušce Level Intermediate, nebo až ke stupni Advanced. Cíl Cílem kurzu je naučit se v rámci svého profesního zaměření zprostředkovávat SD vhodně a cíleně, […]

   Oborová didaktika 1

  Osobní a odborné kompetence zobrazují dvě stěžejní témata v modulu „Odborová didaktika 1.“ Obsah výuky se musí dále prohlubovat v samostudiu až ke zkoušce Level Intermediate, nebo až ke stupni Advanced.

  Cíl

  Cílem kurzu je naučit se v rámci svého profesního zaměření zprostředkovávat SD vhodně a cíleně, odborně spouštět učební procesy u pacientek/ pacientů a klientek/ klientů, tyto procesy podpořit a vést a také je v rámci evaluace (autodiagnostiky) reflektovat.

  Obsah

  1. metodicko-didaktické základy
  2. základy komunikace
  3. praktické učební cvičení s obsahem Spiraldynamik® :     •  prezentovat a objasnit základní principy                          • objasnit a demonstrovat 3D-anatomii     • instruktáž pohybu ve vlastním poli působnosti/odbornosti  •  manuální navedení pohybu – precizně a jasně   •umět odpovídat na otázky

  budou reflektovány, podporovány a individuálně získávány odborné, sociální a osobní kompetence prostřednictvím obsahu Spiraldynamik®

  Metodika

  Teoretické základy budou prezentovány v krátkých referátech, rozvíjeny ve skupinové práci a diskusi. Praktické cvičení se budou propracovávat na místě na bázi teoretických základů v malých skupinách, a prezentovány a reflektovány před plénem. Učební proces je propracováván přes vlastní zkušenost a poznání.

  18 hodin : metodicko – didaktický trénink

  3 hodiny:   reflexe vlastní práce a komunikace, diskuse

  Příprava

  Doporučení: zopakovat a propracovat obsahy kursů Basic a Intermediate.

   

  Certifikát:

  Po absolvování kurzu – je vystaven Certifikát Spiraldynamik ® o absolvování vydaný

  Akademií Spiraldynamik®.

  Certifikát opravňuje k:

  Integraci – bez reklamy – Spiraldynamik ® do osobních činností

  Využívat nabídky pro Inseider

  Účast na dalším vzdělávání Spiraldynamik ®

  Certifikát neopravňuje k:

  Používat známku Spiraldynamik ® a oficiálního loga k reklamě.

  Reprezentovat Spiraldynamik ve formě přednášek, kursů apod.

  Vystavovat certifikáty v souvislostech se Spiraldynamik.

  Nabízet Spiraldynamik ® v nabídce.

   

   

   

  Written by lj
  Share It
  Your Comment