spiraldynamik.cz

  Abstrakta, 21. Celostátní odborná ergoterapeutická konference, 29.-30.9.2009 – „Horní končetina z pohledu Spiraldynamik ® “

  Abstrakta, 21. Celostátní odborná ergoterapeutická konference, 29.-30.9.2009 – „Horní končetina z pohledu Spiraldynamik ® “

  Srpen 18, 2015 ,,, Články 0 comments 360 Hits

  „Horní končetina z pohledu Spiraldynamik ® “  Lenka Kazmarová   Naše ruce skoro nikdy neodpočívají, v průběhu života X milionkrát spojíme a rozpojíme naše ruce, uchopíme a pustíme…. V průběhu evoluce přestala horní končetina sloužit k lokomoci a vyvinula se v pracovní nástroj a nástroj mezilidské komunikace. Vzpřímením z polohy na všech čtyřech […]

  „Horní končetina z pohledu Spiraldynamik ® “

   Lenka Kazmarová

   

  Naše ruce skoro nikdy neodpočívají, v průběhu života X milionkrát spojíme a rozpojíme naše ruce, uchopíme a pustíme….

  V průběhu evoluce přestala horní končetina sloužit k lokomoci a vyvinula se v pracovní nástroj a nástroj mezilidské komunikace.

  Vzpřímením z polohy na všech čtyřech k napřímenému dvojnožci se vyvinuly horní končetiny k výkonnému instrumentu s tisícerými možnosti „použití“.

  Vzpřímením se změnil tvar hrudníku – lopatky jsou umístěné vzadu – paže na straně.

  Trojrozměrný akční rádius paže je dán volnou konstrukcí ramenního kloubu, který umožňuje pohyb v prostoru – kulovitý kloub se všemi stupni volnosti.

  Supinace a pronace předloktí jsou dalším znakem evolučního vývoje.

  Pohyb vedení ruky k ústům je archaickým pohybovým vzorcem.

  Kulová klenby ruky s opozicí palce – umožňuje silné a precizní uchopování.

  Koncept Spiraldynamik® posuzuje lidské tělo jako trojrozměrnou dynamickou jednotku. Geniální 3D anatomická konstrukce dává předpoklad k ideálnímu, preciznímu a ekonomicky úspornému pohybu.

  V anatomické struktuře hrají důležitou roli konstrukční principy – jako je princip polarity, klenby a spirálního stočení.

  Při pochopení těchto principů se nám otevírají nové možnosti v terapii, v hodnocení pohybu, ve vedení a učení pohybu.

   

  Written by lj
  Share It
  Your Comment